Reduser sykefraværet hos din bedrift

Helseforsikring for bedrifter

Fra 1. februar 2023 bytter vi leverandør av digitale legetjenester til Hjemmelegene. Fra samme dato vil du ikke lenger kunne benytte Kry som en del av din helseforsikring. Les mer om digitallege

Vertikal Helse N1 Kontor kollegaer 02
  • Behandling eller operasjon
  • Digital lege
  • Medisinsk rågvining
  • Fysikalsk behandling

Hvorfor trenger dine ansatte helseforsikring?

Med helseforsikring vil dine ansatte komme raskere til behandling og raskere tilbake på jobb.


Våre kunder venter i snitt 5,3 virkedager før de kommer til vurdering hos en legespesialist og 7,8 virkedager til behandling eller operasjon.