Publisert:

Drosjene i Finnmark har nå hjertestartere

Hvert år rammes mer enn 3000 personer av hjertestans – og det kan skje hvor som helst. Dette har 63 drosjer i Finnmark tatt konsekvensen av og utstyrt bilene med hjertestarter. Målet er å få de livbergende maskinene i alle 88 drosjer.

Mange av dem som får hjertestans kunne vært reddet med rask og rett behandling. Med hjertestartere i drosjene øker nå muligheten til rask hjelp. Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell, men dagens hjertestartere kan betjenes av personell helt uten helsefaglig bakgrunn. Mange liv er derfor blitt reddet ikke minst siden tiden frem til behandling er redusert.

– At så mange drosjer nå velger å ha hjertestartere tilgjengelig gir økt mulighet for å redde liv i Finnmark, sier Norges Taxiforbunds fylkesleder i Finnmark Bjørn-Erik Mikkola.

– Vi har nå hjertestartere i bilene i 17 kommuner i Finnmark og det betyr at vi kan være nærme de som trenger hjelp. Vi jobber videre for at AMK-sentralen får opp posisjonen til de drosjene som har hjertestartere, men det er litt programmeringsarbeid som gjenstår, forteller han.

– Min store drøm er at når folk ser en taxi ett eller annet sted i fylket, så skal de vite at det er en hjertestarter i bilen, sier Mikkola.

God opplæring av sjåførene

Klinikk for prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset er ansvarlig for opplæring av drosjesjåførene i bruk av hjertestarterne. En av avdelingslederne i bilambulansen, Jan Arne Moen, har jobbet sammen med drosjenæringen i dette prosjektet.

– Vi har hatt cirka 135 drosjesjåfører på kurs hos våre instruktører og det gjenstår cirka 70 sjåfører før vi er helt i mål. Finnmarkssykehuset roser drosjenæringen for denne satsingen. Ved hjertestans er det helt avgjørende å få hjertet i gang igjen så fort som mulig. Ring 113 umiddelbart hvis noen mister bevisstheten og slutter å puste eller puster unormalt. Start raskt med hjertekompresjoner frem til hjelpen kommer, sier Moen.

Lifeline VIEW Hjertestarter – Kontakt oss på hms@vertikalhelse.no for mer informasjon om våre hjertestartere.

Spleiselag

Dette er et spleiselag mellom Finnmarkskommunene og drosjenæringen. Per i dag har kommunene samlet kjøpt inn rundt 30 hjertestartere til drosjene. Finnmark fylkeskommune har bidratt med 100.000 kroner. Norges taxiforbund har bidratt med markedsføringsmidler og de enkelte taxistasjonene har selv kjøpt inn hjertestartere.

– Alle jeg har snakket med har vært veldig positive. Nå jobber vi for å få dette til i flere fylker. Samarbeidet med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Vertikal Helse har også vært viktig. LHL Alta har også kjøpt inn hjertestartere, sier Bjørn-Erik Mikkola.

Hjertestartere der folk ferdes

Plutselig og uventet hjertestans som skjer utenfor sykehus rammer over 3000 mennesker i Norge hvert år. Dødeligheten ved hjertestans utenfor sykehus er dessverre høy. Betydelig fokus og forskning på systematisk behandling av hjertestans har likevel bedret prognosen betraktelig, særlig for de som overlever til de kommer på sykehus. En studie nylig utgått fra Oslo universitetssykehus, viser at over halvparten av de som overlever til de kommer på sykehus er i live med god hjernefunksjon etter 6 måneder

Stadig flere virksomheter velger å plassere en hjertestarter der mye folk ferdes.

SØK ETTER NÆRMESTE HJERTESTARTER I DITT NÆROMRÅDE HER

Lignende artikler

Se alle