Vertikal-Helse-Helseforsikring-bedrift

Publisert:

Moelven har spart flere hundre år i helsekø

Så langt ser det ut til at forsikringsordningen gir gunstige resultater i form av friskere Moelven-ansatte. - Vi ser er at antallet som benytter ordningen har flatet ut i det senere.

Det synes som om vi i Moelven har kvittet oss med mange fysiske plager ved hjelp av ordningen. Vi har kort og godt blitt friskere, sier forsikringsansvarlig Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA.

Rimeligere enn budsjettert


Weisser-Svendsen sier at utflatingen også har influert på forsikringsselskapets kostnader ved å ha Moelven som kunde, noe som gjør at forsikringspremien nå er noe mindre enn budsjettert.

Ikke bare har Moelvens ansatte blitt friskere. De står også vesentlig kortere tid i helsekø.

Sparer ansatte for helsekø


Weisser Svendsen påstår nemlig at Moelven igjennom sitt tilbud om helseforsikring har spart de ansatte som har benyttet seg av ordningen for til sammen over 600 år i offentlig helsekø siden ordningen ble innført.

Han forklarer det overraskende regnestykket slik:

- Til nå har rundt 1500 ansatte i begge land benyttet seg av tilbudet. Gjennomsnittlig ventetid til påbegynt behandling gjennom helseforsikringen per pasient har etter våre erfaringer som sagt vært rundt 25 dager. Gjennomsnittlig ventetid til påbegynt behandling gjennom det offentlig helsevesenet i Norge og Sverige er i beste fall 175 dager. Gjennomsnittlig innspart ventetid for Moelvens ansatte har da vært 150 dager per pasient. Til sammen utgjør innspart ventetid rundt 225.000 dager eller rundt 600 år over en femårsperiode, sier Weisser-Svendsen.

Tallene er basert på statistikk utarbeidet av Sintef i Norge og offentlige beregninger fra Sverige.

Mindre sykefravær


Moelven har tegnet helseforsikringsavtale med Vertikal Helseassistanse AS og Nordisk Hälsoassistans AB for samtlige av konsernets ansatte med unntak av de ansatte i Danmark som har sin egen ordning. Målet er at de som blir syke skal unngå å stå flere måneder i helsekø. Resultatet tyder på lavere sykefravær og friskere ansatte.

Sparer også det offentlige for millionbeløp


Vi mener vi også har dekning for å kunne si at vi så langt i over fem år har spart det offentlig for rundt 20 millioner kroner i sykepenger. Noen vil kanskje argumentere for at vi gjennom denne ordningen ”tar ut” folk til behandling og dermed inn i sykefravær. Tvert om er mekanismen motsatt. Hos oss kommer nå folk raskere tilbake til jobb etter rask og god behandling, vi får en friskere arbeidsstokk og mindre sykefravær, sier Weisser-Svendsen.

Et prosentpoeng sykefravær koster Moelven årlig rundt 25 millioner kroner.