Publisert:

Operasjon i utlandet?

Får jeg operasjon i Norge eller i utlandet? Og hvor er det tryggest?

Vil behandle flest i Norden

- Når vi sender pasienter til sykehus utenfor Norge, skjer det etter en nøye vurdering, sier Vidar Arnulf, gründer og tidligere leder av medisinsk råd i Vertikal Helse.

Når vi blir syke og står overfor en operasjon eller en annen behandling, er vi opptatt av å få den beste hjelpen av den ypperste ekspertisen - raskest mulig.Det neste spørsmålet som melder seg er; hvor langt må jeg dra?

Sender stadig flere til utlandet

Vidar Arnulf var leder av medisinsk råd i Vertikal Helse, og han hadde ansvarlig for at 35 000 pasienter fikk behandling i 2015.

- Når vi sammenlikner 2015 med 2014, var den største forskjellen at vi har hjulpet flere pasienter til behandling for alvorlige sykdommer. Mange av behandlingene var avanserte, dyre og ikke tilgjengelige ved norske private sykehus, forteller Dr. Arnulf. Han trakk frem behandlinger som avansert hjertekirurgi ved Hjertesenter Varde i Danmark, robotassistert prostatakirurgi i Tyskland og i Sverige, og protonstrålebehandling i Tyskland.

Vekst i multiresistente bakterier – sikkert nordisk nettverk

Dr. Arnulf mente at det er en utfordring å sende pasienter til utlandet. Man må forholde seg til et fremmed språk og kultur, og utsettes også for risiko som er annerledes enn på norske sykehus.

- I Norden har vi få sykehusinfeksjoner sammenlignet med resten av Europa. Bare i Tyskland er forekomsten av sykehusinfeksjoner mangedoblet sammenliknet med Norden, forteller Vidar Arnulf som av den grunn er opptatt av å skape et nordisk nettverk av gode behandlingstilbud. Vi er hva jeg vil kalle en «bakteriologiskfri oase».

- Vi har ikke noe imot å sende pasienter ut av Norge, men Vertikal Helse ønsker å arbeide for at de fleste behandlinger kan skje i Norden. Vi jobber derfor kontinuerlig med å inngå langsiktige avtaler med nordiske aktører om å tilby behandlinger som de hittil ikke har funnet det lønnsomt nok å starte opp med.

Stadig mer avansert og kompleks behandling

Når Vertikal Helse sender pasienter til sykehus utenfor Norge, skjer dette etter nøye vurdering.

- For det første må gevinsten ved behandlingen overstige farene for komplikasjoner. For det andre velger vi sykehus etter å ha vurdert hvert enkelt sykehus spesielt. Vi har knyttet til oss eksperter som hjelper oss med disse vurderingene, i tillegg til at våre egne fagfolk løpende følger med på standarden ved disse sykehusene, sier han.

Veldig gode tilbakemeldinger

- Så langt mener vi at vi har lykkes. De tre sykehusene som i 2015 skåret best på Vertikal Helses kundetilfredshets målinger var Hjertecenter Varde i Danmark, UroClinic i Stockholm og Martini klinikken i Hamburg, sier Vidar Arnulf.

Skrevet i 2015