Publisert:

Tar et løft for psykisk helse og arbeidsmiljø etter pandemien

Et unikt verktøy skal hjelpe ansatte og ledere å finne tilbake til motivasjonen og tryggheten på den fysiske arbeidsplassen.

- Én av våre viktigste oppgaver som helsespesialister er være gode rådgiver og støtte for kundene våre. Nå ønsker vi å hjelpe til med overgangen fra hjemmekontor til den fysiske arbeidsplassen, sier Kristine Sandvik, daglig leder i Vertikal Helse.

For å møte utfordringene som kan oppstå i denne overgangsfasen har Vertikal Helse og If nylig lansert selvhjelpsverktøyet Tilbake til arbeidsplassen. Psykologene i den digitale tjenesten Overvinne står bak innholdet i verktøyet, som er tilgjengelig kostnadsfritt for Vertikal Helse og Ifs helseforsikringskunder på tilbaketil.no.

Kundene får tilgang til et videobibliotek, samt en rekke konkrete øvelser og teknikker for å kunne bedre håndtere endringer i hverdagen, grublinger og bekymringer og balansen mellom jobb og fritid. I tillegg er det et eget opplegg for ledere, som skal støtte sine medarbeidere gjennom denne prosessen.

Bygger på unik innsikt

Ideen til konseptet kom fra Sandviks egen opplevelse av å lede ansatte på hjemmekontor.

- Alle våre 100 ansatte har også 100 ulike oppfatninger og tanker om det å vende tilbake til kontoret. Som leder stiller man seg selv spørsmål om hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for dette og skape den nødvendige motivasjonen.

Vertikal Helse har det siste året registrert et økt antall henvendelser fra kunder som kjenner på bekymringer, frykt og andre negative konsekvenser på psyken som følge av pandemien. Henvendelsene gir verdifullt innsikt i livet på hjemmekontoret og hvilke utfordringer det skaper både for den enkelte og bedrifter.

Tidsaktuelt og relevant

Verktøyet og ikke minst lanseringstidspunktet i forkant av at svært mange skal tilbake på sin fysiske arbeidsplass er unikt i nordisk sammenheng, ifølge Caroline Røsholdt Product Manager, Health Insurance i If.

- Dette er et godt eksempel på hva som skjer når vi setter sammen kloke hoder og involverer flinke samarbeidspartnere til å løse et konkret problem. Vi jobber kontinuerlig med å skape merverdi for kundene våre. Her gjør vi det ved å hjelpe til å forebygge problemer før de faktisk oppstår, sier Røsholdt.

Videoene og ressursene i verktøyet er utformet slik at de har en stor gjenbruksverdi også etter at pandemien er over, for eksempel ved oppfølging av langtidssykemeldte.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra markedet. Nå skal vi se om vi kan gjøre noe på dette også i resten av Skandinavia.

Investerer i bedre folkehelse

Transdiagnostisk tilnærming ligger til grunn for det faglige innholdet i Tilbake til arbeidsplassen. Istedenfor å fokusere på diagnoser går denne metoden ut på, i akkurat denne sammenhengen, å identifisere ulike tankeprosesser og -mønstre og gjøre noe med disse før det eskalerer.

- Psykiske lidelser utvikler seg gjerne gradvis. Vi er opptatt av å gripe inn tidlig før for eksempel bekymring og grubling blir til en angstlidelse, forklarer Svein Øverland, psykologspesialist og en av grunnleggerne av Overvinne.

Siden metoden tar tak i de underliggende prosessene kan teknikkene i selvhjelpsverktøyet benyttes på mange områder, både på jobb og privat.

- Her lærer man ferdigheter man har bruk for i alle livets situasjoner. Samtidig bidrar digital terapi til å senke terskelen for å få hjelp. Det er enkelt å bruke og tilgjengelig der du er når du trenger det.

Sandvik i Vertikal Helse håper at Tilbake til arbeidsplassen kan hjelpe bedriftene å sette psykisk helse på agendaen.

- Kan vi være med på å skape en kultur og et miljø i bedriftene våre der det er enkelt å be om hjelp, gjør vi også noe veldig positivt for fremtidenes arbeidsliv.


Tilbake til arbeidsplassen

Verktøyet inneholder:

  • Moduler som tar for seg noen av de vanligste utfordringene ved å vende tilbake til arbeidsplassen
  • Videobibliotek, samt nyttige teknikker og øvelser
  • Egen ledermodul med tips og forslag til blant annet gruppeøvelser
Tilbake til arbeidsplassen

Lignende artikler

Se alle
Vertikal Helse Virkekonferansen 2 Vertikal Helse Virkekonferansen 2
Psykisk helse, Sykdommer og plager, Tips og råd

- Ikke vær redd for å banke på den digitale døra én ekstra gang!

Etter at koronapandemien stengte ned Norge i mars har Vertikal Helse hatt en økning på 30-40 prosent i antall henvisninger fra fastlege til psykolog. - I starten var folk mest bekymret for å bli smittet, nå er det ensomhet og isolasjon som har tatt over, forteller vår adm.dir. Kristine Sandvik.

Les mer