Publisert:

Unngå unødige ventetider

I dag venter nordmenn ca 55 dager for å komme til legespesialist. Tør du vente?

Med helseforsikring fra Vertikal Helse er du garantert time til legespesialist innen 7 virkedager og til behandling/operasjon innen 10 virkedager.

Vi tilbyr helseforsikring til en meget gunstig pris. Vi har samme pris uansett kjønn, alder og livsstil.

Bestill helseforsikring

Over 600 000 nordmenn har skaffet seg helseforsikring. Du forsikrer sikkert bilen, huset, innbo og har reiseforsikring. Hva med din egen helse?

  • I 2019 er antall ventende på helsehjelp 193 246. Kilde Helsedirektoratet
  • Fra 1998 til 2019 har Vertikal Helse bistått ca 300 000 nordmenn. Kilde Vertikal Helse
  • Det ble registrert ca 65 000 nye saker gjennom oss i 2019. Kilde Vertikal Helse
  • Utredning av hudsykdommer har en ventetid på ca 10 uker. Kilde Helsenorge.no
  • Skulderoperasjon har ventetid på utredning på 16 uker, dagpoliklinisk behandling har ventetid på 14 uker. Kilde Helsenorge.no
  • Menisk utredning 13 uker, dagpoliklinisk behandling 14 uker. Kilde Helsenorge.no

Du er aldri så alene som når du er syk. Å vente i uker og måneder, og tenke på sykdommen er en stor belastning. Med helseforsikring vil du få raskt svar og rask behandling. Du får en medisinsk rådgiver/sykepleier i Vertikal Helse som følger deg gjennom hele behandlingsløpet og skaper trygghet i en vanskelig situasjon.

Les om helseforsikring

Lignende artikler

Se alle