Vertikal-Helse-psykisk-helse

Publisert:

Sist oppdatert:

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober er viktigere enn noen gang

Hver tredje nordmann vil oppleve en moderat psykisk lidelse i løpet av livet. Dette gjør Verdensdagen for psykisk helses arbeid stadig viktigere. Med helseforsikring hos oss, er det god hjelp å få når du blir rammet.

Verdensdagen jobber blant annet med å fremme kunnskapen om hva som gir god psykisk helse. Et annet aspekt er hvordan skaffe seg hjelp når man rammes av eksempelvis angst eller depresjon?

Psykiske helseplager kan være uutholdelig å stå i – både for deg og de rundt deg. Med riktig forsikring er veien til god behandling kort.

Fordelene med helseforsikring:

Depresjon, angst, panikkanfall, samlivsproblemer eller vanskeligheter med å fokusere på jobb – psykiske helseplager rammer som oftest brått og ubeleilig. Dessuten utspiller det seg gjerne veldig ulikt fra person til person. Felles for alle er behovet for riktig hjelp, raskest mulig. Med helseforsikring fra Vertikal Helse sikrer du deg god psykologhjelp dersom du trenger:

  • Psykologisk førstehjelp: psykiske reaksjoner som skyldes plutselig og uforutsett hendelse som vold, ran, alvorlig trafikkulykke eller dødsfall når forsikrede selv blir rammet av eller er til stede ved slike hendelser uten selv å være fysisk skadet
  • Psykologisk behandling med inntil 10 timer samtaleterapi hos psykolog når du er henvist fra lege

Psykologisk førstehjelp – med én gang

Vi tenker gjerne at vi klarer oss med nettverket av familie og venner dersom alvorlige livskriser inntreffer.

«Å tegne en helseforsikring er derfor et smart tiltak for å være i forkant, og dermed slippe å ta vanskelige valg i en altfor krevende situasjon»

Robert Speare - Psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi

Dette sier Robert Speare, psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han er leder i Norges største bemanningsselskap for psykologer, og har hatt store avtaler med kommuner, sykehus og forsikringsselskaper i over ti år.

Robert Speare - Psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Foto: Thomas Thomasen, Bluesky Films.

Gjør det uoverkommelige litt enklere

Nettopp det å ta kontakt kan virke uoverkommelig når man er overveldet av en tøff krisesituasjon. Mye av hensikten med helseforsikringen er derfor å være i forkant: Den hjelper folk å ta de riktige valgene før de havner i en kaotisk og uoverkommelig situasjon.

- Vi ser ofte at personer som rammes av kriser pådrar seg ytterligere lidelse som kunne vært unngått om de hadde tatt kontakt og fått profesjonell hjelp tidligere, forteller han.

Speare utdyper: - De som opplever brå død, alvorlige ulykker og andre store omveltninger har bedre odds for et kort sykefravær dersom de kommer raskt i kontakt med psykolog. Da vil psykologen og klienten lettere få oversikt over hva som plager klienten og sette i gang passende tiltak.

Vertikal Helse Overvinne 1920x1080

Relatert artikkel

Overvinne - en lettere måte å få psykologisk hjelp

Overvinne er hjelp gjennom e-terapi som skal gjøre det lettere for mennesker som trenger metoder/tek...

Få psykisk førstehjelp i tide

Selv om vi har et velfungerende helsevesen i Norge, er kapasiteten såpass sprengt at de med helseforsikring som oftest får ventetiden betydelig kortet ned.

- Det er ikke noe motsetningsforhold mellom det statlige og private helsetilbudet. Privatpraktiserende psykologer vil lose pasienter til offentlige spesialisttjenester, der det er riktig, sier Speare.

Vertikal Helses helseforsikring gir krav på opptil ti timer psykologhjelp. Det tar fort 2-3 timer for klienten og psykologen å få oversikt over situasjonen sammen. De resterende timene er nok til å komme godt i gang med en behandling, avslutter Speare.

Andre ganger er ti timer mer enn nok for å få livet sitt tilbake i gjenge. Du kan i så fall spare de resterende timene til et behov eventuelt dukker opp igjen.

Vær raus med deg selv og andre

Speare mener altså at ti er et raust antall timer for å komme i gang med behandling. Det klinger bra sammen med temaet for Verdensdagen for psykisk helse i år – nemlig Vær raus.

Le Hang Duong er Nasjonal kampanjeleder i Verdensdagen for psykisk helse. Kampanjen arrangeres for 28. gang i år og leder opp til selve dagen den 10. oktober.

Le Hang Duong - Nasjonal kampanjeleder i Verdensdagen for psykisk helse

«Målet er å øke befolkningens forståelse av egen psykiske helse, og hva som bidrar til god psykisk helse, samt øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse»

Le Hang Duong

Lignende artikler

Se alle