Ofte stilte spørsmål

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Helseforsikring

  • Hvordan forholder vi oss til koronaviruset? Viktig informasjon

   Vertikal Helse følger Folkehelseinstituttets anbefalinger til enhver tid. Det kan bli utfordringer i det private helsevesenet når det gjelder kapasitet og bemanning, hvilket kan påvirke vår leveranse innenfor angitte garantitider.


   I den grad det blir kapasitetsproblemer hos våre samarbeidspartnere sykehus/klinikker, vil kunder med henvisning med mistanke om alvorlig sykdom bli prioritert. Våre medisinske rådgivere/sykepleiere vil gjøre sitt ytterste for at du får den hjelpen du trenger, men håper på forståelse for at vi må gjøre prioriteringer.


   Vertikal Helse ønsker å bidra til å redusere smitte av Koronaviruset i befolkningen og vi tar derfor våre forhåndsregler. For å unngå spredning blant vår ansatte har vi besluttet å innføre hjemmekontor for grupper av våre ansatte, men dette vil ikke gå utover våre kunder med hensyn til henvendelser og oppfølging.


   Undersøkelser eller behandlinger som må utsettes på grunn av Koronaviruset, det vil si forhold utenfor Vertikal Helses eller behandlingsstedets kontroll, vil ikke bli dekket som garantibrudd, dette gjelder også ekstrautgifter forårsaket av Koronavirusutbruddet.


   Folkehelseinstituttet oppdaterer daglig sine anbefalinger og retningslinjer. Du kan finne svar på det meste av spørsmål relatert til koronavirus her


   Les også vår artikkel om koronaviruset her

  • Jeg har fått en henvisning, kan Vertikal Helse hjelpe meg?

   Ja, vi kan bistå deg, ber om at du registrerer en sak og du vil komme i kontakt med en medisinsk rådgiver.

  • Dekker helseforsikringen fysioterapi, naprapat, manuellterapeut og kiropraktor?

   Ja, fysikalsk behandling dekkes når det er vurdert som riktig behandling etter utredning i spesialisthelsetjenesten (legespesialist), eller har et antall behandlinger inkludert i din helseforsikring. Dette finner du i din forsikringsavtale på Mine sider.

  • Hva dekker helseforsikringen?


   Helseforsikringen dekker radiologiske undersøkelser og utredning hos legespesialist etter henvisning fra din lege. Behandlinger og operasjoner etter henvisning fra legespesialist dekkes når medisinsk rådgiver har forhåndsgodkjent behandlingen/operasjonen.

  • Hvordan bruker jeg helseforsikringen?

   Som en del av saksregistreringen signerer du også på et fullmaktskjema. Fullmakten gir oss rett til å bestille medisinske tjenester i ditt navn, samt å innhente og behandle relevante medisinske opplysninger om deg fra lege eller sykehus. Vertikal Helse har taushetsplikt, og opplysninger av medisinsk art håndteres ikke av andre enn de som er direkte involvert i behandlingen din. Du er ikke pliktig til å ta imot vårt tilbud om behandling, men du må være oppmerksom på at vi ikke kan garantere deg et nytt tilbud innen behandlingsgarantien. Dersom du trenger lengre tid enn de spesifiserte garantitidene for å forberede deg før spesialistkonsultasjon, operasjon eller behandling, kan du avtale dette direkte med klinikken som kontakter deg for å bestille time.

  • Dekker helseforsikringen psykolog- og psykologisk førstehjelp?

   Vi dekker inntil 10 behandlinger hos klinisk psykolog innenfor en 12 måneders periode fra din første behandlingsdato. Forsikringen omfatter behandling hos psykolog med henvisning fra lege. Psykologisk førstehjelp er inkludert i helseforsikringen uten henvisning.


   Du kan også få psykologisk hjelp gjennom appen til Overvinne. Dette digitale verktøyet kan du bruke uten henvisning, men hvis du trenger å snakke med en psykolog, fysisk eller i en videosamtale, må du først ha en henvisning fra lege og registrere saken din hos oss.

  • Hva skjer etter at jeg har vært til radiologisk undersøkelse?

   Legen som henviste deg til undersøkelsen skal ha mottatt svar fra røntgeninstituttet innen 7–10 virkedager. Kontakt legen din for å få en avklaring på videre behandling basert på resultatene fra undersøkelsen. Dersom du får ny henvisning til andre undersøkelser eller legespesialist kan du sende kopi av denne inn på saken din og vi vil bistå deg videre.

  • Jeg har sendt en henvisning, har dere mottatt den?

   Vi kontakter deg i løpet av noen virkedager etter at vi har mottatt dine papirer. Dersom du ikke har mottatt bekreftelse på e-post eller sms, har vi mest sannsynlig ikke mottatt papirene dine, vi ber da om at du sender papirene på nytt.

  • Når trer garantitidene i kraft?

   Behandlingsgarantien beregnes fra første virkedag etter vi har mottatt signert fullmakt og gyldig henvisning, som dokumenterer behov for medisinske tjenester som omfattes av helseforsikringen. Blir du henvist videre til operasjon eller andre behandlingstiltak etter spesialistkonsultasjon, gjelder behandlingsgarantien fra første virkedag etter at vi har mottatt nødvendig medisinsk dokumentasjon på behandlingsbehovet fra legespesialist. Dersom du befinner deg på tjenestereise, ferie eller annet opphold i utlandet, blir behandlingsgarantitiden beregnet fra det tidspunkt du igjen befinner deg i Norge.

  • Når jeg har helseforsikring kan jeg selv bestille time til MR eller legespesialist og få dette refundert?

   Alle utgifter relatert til utredning og behandling omfattet av helseforsikringen skal være skriftlig forhåndsgodkjent av Vertikal Helse, og skal i all hovedsak bestilles av din medisinske rådgiver.

  • Hva dekker helseforsikringen av reiseutgifter ved konsultasjon/operasjon?

   Dersom du har et godkjent forsikringstilfelle og du må reise over fem mil en vei for å komme til behandlingsstedet, omfatter helseforsikringen rimelige og nødvendige reise- og oppholdskostnader. Reiseutgifter erstattes etter statens satser for pasientreiser.

  • Hvordan gjøres det med betaling hos fysioterapi, naprapat, manuellterapeut og kiropraktor?

   Når du får behandlinger gjennom vårt fysikalske nettverk blir faktura sendt direkte til Vertikal Helse.

  • Hvor lang tid tar det før jeg får refundert mine utlegg?

   Dersom du har forhåndsgodkjente utlegg relatert til utredning eller behandling, så må du sende oss et fullstendig utfylt refusjonsskjema sammen med kvitteringer som dokumenterer utgiftene. Dette vil bli behandlet fortløpende, og refunderes på oppgitt kontonummer innen 20 virkedager.

  • Hvilket telefonnummer ringer jeg når jeg er nyoperert?

   Er du satt opp for operasjon gjennom Vertikal Helse, vil du få oppgitt et eget telefonnummer av din medisinske rådgiver, som du kan ringe de første fem dagene etter operasjon.

  • Hvilket telefonnummer ringer jeg når jeg har en alvorlig sykdom?

   Kunder som har en alvorlig sykdom vil få tilbud om tilgang til vår vakttelefon. Vakttelefonen er døgnbemannet med erfarne sykepleiere, og vil kunne gi deg råd og veiledning. Ved akutt forverring i sykdomsforløpet skal du alltid først ta kontakt med fastlege, kommunal legevakt eller ved fare for liv og helse – ring 113.

  • Hvilke behandlingssteder samarbeider dere med?

   Vi har samarbeidsavtaler med private klinikker over hele landet som skal dekke de fleste spesialistområder. Behandlingsstedet velges ut fra medisinsk kompetanse og geografi. I tilfeller hvor vi ikke finner riktig medisinsk kompetanse innen behandlingsgarantien i Norge, kan vi søke etter tilsvarende behandlingstilbud i annet land i Europa.

  • Hvordan er prosessen ved bruk av helseforsikringen?

   Behov for spesialistkonsultasjon?
   I dagens helse-Norge kan du noen ganger måtte vente i lang tid før du får time til legespesialist. Med helseforsikring er du garantert en konsultasjon innen 7 eller 10 virkedager. Behandlingsgarantien gjelder fra første virkedag etter at vi har mottatt nødvendig dokumentasjon og signert fullmakt.


   Før sykehusbehandling:
   Etter time hos legespesialist blir du kontaktet av medisinsk rådgiver i Vertikal Helse. All behandling som legespesialisten har henvist deg til vil din medisinske rådgiver sørge for blir gjennomført. Din medisinske rådgiver legger til rette for time til operasjon eller andre behandlingstiltak, og du blir informert om videre behandlingsløp på telefon.


   Valg av behandlingssted:
   Opplysningene om din sykdom og behovet for operasjon eller behandling er avgjørende for valg av behandlingssted. Du vil bli tilbudt det beste og mest egnede behandlingsstedet i henhold til din situasjon og behov, som også skal være i samsvar med dine ønsker.

   Vertikal Helse bruker primært norske behandlingssteder, og vi legger opp til at du skal få behandlingen din så nært ditt bosted som mulig. I tilfeller der det ikke er mulig innen behandlingsgarantien å finne ledig kapasitet i Norge, dekkes tilsvarende utredning, behandling eller operasjon hos en av våre kvalitetssikrede behandlingssteder i annet land i Europa.


   Transport til og fra behandlingssted:


   Dersom avstanden mellom ditt bosted og behandlingssted er over fem mil, vil Vertikal Helse erstatte nødvendige utgifter til transport. Dersom det dokumenteres at det er medisinsk nødvendig med ledsager, vil forsikringen kunne dekke utgifter for en ledsager tur/retur. Ved dokumentert behov for spesialtransport eller følge av helsepersonell må dette forhåndsavklares med din medisinske rådgiver.


   På behandlingsstedet:
   Din medisinske rådgiver i Vertikal Helse holder løpende kontakt med deg før, under og etter behandlingen. Har du spørsmål du ikke har fått svar på, kan din medisinske rådgiver formidle dem til ansvarlig spesialist på behandlingsstedet.   Ved opphold på behandlingssted i et annet skandinavisk land kan språkproblemer av og til gjøre det vanskelig å forstå all informasjon som gis. Da er Vertikal Helse bindeleddet mellom deg og behandlingsstedet.


   I tilfeller hvor det er tilrådelig med operasjon/behandling på et behandlingssted utenfor Skandinavia, dekker vi kostnader relatert til tolk, dersom det er dokumentert behov for dette.   Behandlingsstedet som utfører operasjonen/behandlingen er ansvarlig for den medisinske vurderingen og behandlingen. Behandlingsstedet har et selvstendig ansvar og plikt til å vurdere behovet for behandling i hvert enkelt pasienttilfelle. Dersom behandlingsstedet mot formodning ikke finner en medisinsk forsvarlig grunn til å operere, vil Vertikal Helse dekke reise og opphold for deg. Vi tilrettelegger eventuelle postoperative planer i samarbeid med behandlingsstedet.


   Informasjon til pårørende:
   Vertikal Helse tilbyr å informere en representant for dine pårørende. Din medisinske rådgiver i Vertikal Helse fungerer som et bindeledd mellom deg, behandlingsstedet og den pårørende du har utpekt. Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet, avtales gjennomføringen med medisinske rådgiver. Utføres behandlingen ved et behandlingssted langt fra ditt hjemsted, øker ofte behovet for denne typen informasjonsformidling.


   Etter behandling:
   Hensikten med tett oppfølging på behandlingsstedet er å kvalitetssikre at behandlingen går som planlagt, samt å forberede tilrettelegging av hjemreise og eventuell rehabilitering.


   Rehabilitering:


   Dersom du har behov for et rehabiliteringsopplegg i etterkant av operasjon eller behandling, kan dette dekkes av helseforsikringen. Det må være relatert til et godkjent forsikringstilfelle, og anbefales av behandlende legespesialist. Vertikal Helse forsøker å organisere dette utfra riktig medisinsk kompetanse og så nært ditt hjemsted som mulig.


   Friskmelding:
   Vår målsetting er å gi medisinsk behandling av best mulig kvalitet, slik at du som er helseforsikret skal komme deg tilbake i arbeidslivet og kunne leve som før. Vi følger derfor opp alle etter behandlingen er gjennomført.


   Second opinion:


   For mange er det viktig å få bekreftet at det behandlingsopplegget man får er riktig. Ved en «second opinion» kan du få svar på om den diagnose og/eller behandling du har fått er den optimale. En annen lege kan kanskje se noe den første ikke har sett, eller ha spisskompetanse som gjør at du får en utvidet vurdering.

   Vertikal Helse vil velge en legespesialist innen vårt nettverk som har riktig kompetanse for problemstillingen du søker ny vurdering av.


   Sletting av opplysninger:


   Etter avsluttet behandling vil saken lukkes og den Forsikrede kan på eget initiativ be om å få tilsendt dokumenter som inneholder egne helseopplysninger. I motsatt fall vi de medisinske opplysningene bli slettet i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

  • Er det en øvre aldersgrense for å bestille?

   Øvre alder for å bestille er før fylte 75 år, men helseforsikringen kan beholdes livet ut.

 • Tannforsikring

  • Dekker tannforsikringen regulering?

   Nei, regulering, eller kjeveortopedi, er ikke dekket av tannforsikringen.

  • Dekker tannforsikringen erstatning av tenner som manglet før forsikringen ble kjøpt?

   Nei, tannforsikringen dekker ikke erstatning av tenner du allerede manglet da tannforsikringen ble kjøpt.

  • Dekker tannforsikringen reklamasjon på tidligere behandling?

   Nei, ved reklamasjoner må tannlegen som behandlet deg kontaktes.

  • Dekker tannforsikringen skader forårsaket av ulykke?

   Ja, tannforsikringen dekker ulykkesskader med inntil 40.000 kroner, utover eventuell støtte fra folketrygden.

  • Dekker tannforsikringen nye skader på en tann som har blitt behandlet med tannforsikringen tidligere?

   Ja, tannforsikringen dekker nye diagnoser på tann som tidligere er blitt behandlet med tannforsikringen.

  • Dekker tannforsikringen årskontrollen?

   Nei, denne utgiften må du dekke selv.

  • Dekker tannforsikringen utført behandling i utlandet?

   Nei, skadebehandling må gjennomføres på en sertifisert klinikk i Norge.

  • Dekker tannforsikringen kosmetiske behandlinger som fasetter, regulering og bleking?

   Nei, kosmetisk behandling er ikke omfattet av forsikringen.

  • Erstatter tannforsikringen refusjon fra folketrygden?

   Nei, kostnader du får dekket gjennom folketrygden blir trukket fra erstatningsbeløpet. Tannlegen ordner med eventuelle refusjoner for deg.

  • Dekker tannforsikringen sykdom i munnhulen?

   Nei, sykdom i munnhulen dekkes i stor grad av folketrygden.

  • Hva om behandlingen overstiger grensene?

   Overstiger behandlingen 40 000 per skade eller 40 000 per år må den forsikrede selv betale det overskytende.

  • Må jeg legge ut for behandlingen selv?

   Ja, du må legge ut for behandling selv og søke refusjon. Vertikal Helse foretar refusjoner på vegne av If.

  • Må jeg fylle ut skademelding?

   Ja, refusjonsskjema må fylles ut, sammen med journal og faktura.

  • Kan jeg bruke forsikringen min hos alle tannleger?

   Ja, det kan du.

  • Kan jeg bruke tannforsikringen med én gang den er kjøpt?

   Tannforsikringen gjelder ikke for tannskader som oppstår i løpet av de første 60 dagene etter at tannforsikringen er kjøpt. Hvis skaden skyldes en ulykke, gjelder den også innenfor de første 60 dagene.

  • Når betales egenandelen?

   Ved en tannklinikk vi samarbeider med blir egenandel betalt etter at diagnose er stilt og behandlingen har startet – hos tannlegen. Ved en tannklinikk vi ikke samarbeider med blir egenandelen fratrukket refundert beløp.

  • Hva om man bytter tannlege underveis i behandlingsløpet?

   Tannforsikringen fortsetter som normalt og du som kunde skal ikke skal bli skadelidene selv om du bytter tannlege. Du kan likevel bli nødt til å legge ut for behandling og få refusjon i etterkant.

  • Kan tannlegen henvise til spesialist hvis det er behov for det?

   Ja, det gjøres på vanlig måte.

  • Hva gjør jeg når jeg trenger tannbehandling?

   Du kan sende inn dokumentasjon og få refundert de behandlingsutgiftene som er dekket av tannforsikringen.

  • Hvor klager jeg dersom jeg er misfornøyd med behandlingen?

   Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen, tar du kontakt med din tannklinikk. Hvis du er misfornøyd med håndteringen av et forsikringskrav, kan du henvende deg til Vertikal Helse. Informasjon om klageadgang finner du i forsikringsbeviset ditt.

 • Helseformidling

  • Hvem kan bruke vår helseformidling?

   Har du ikke helseforsikring men ønsker å betale for privat behandling eller operasjon så hjelper vi deg. Du kan også få hjelp til Fritt Sykehusvalg.


   Har du vår helseforsikring og ønsker bistand til behandlinger som ikke er dekket av forsikringen hjelper vi deg gjerne. Dette kan for eksempel være kosmetiske behandlinger.

  • Behandlingstilbud?

   Vertikal Helse samarbeider med kvalifiserte sykehus og behandlingssteder innen det private og det offentlige. Vertikal Helse søker å finne de beste spesialistene i både Norge, Norden og Europa for å sikre at du kommer raskt tilbake i en aktiv hverdag.

  • Jeg har helseforsikring, kan jeg benytte meg av helseformidling?

   Du må gjerne benytte oss på helseformiding hvis du ønsker en behandling som ikke er dekket av helseforsikringen. Da er helseformidlingstjenesten gratis og du betaler kun for selve operasjonen/behandlingen. Hvis derimot din behandling dekkes av helseforsikringen, vil også formidlingtjenester relatert til dette være inkludert.

  • Jeg søker råd og veiledning om behandling?

   Send inn en forespørsel så bistår vi deg videre i prosessen. Det koster ingenting å sende en forespørsel til oss.

  • Jeg vil ha mer informasjon om medlemsprogrammene?

  • Jeg er allerede medlem og søker råd og veiledning?

   Er du allerede medlem hos Vertikal Helse vil noen rådgivningstimer være gratis avhengig av ditt medlemskap. Ta kontakt med oss på dinhelse@vertikalhelse.no så bistår vi deg videre med hensyn til eventuelle spørsmål.

 • Digital legetime

  • Hvordan bestiller jeg digital legetime?

   Med digital legetime får du raskt og enkelt kontakt med en lege når du trenger det, uansett hvor du er. Video gjør det mulig for legen å vurdere en rekke symptomer slik at du får gode råd og anbefalinger tilpasset akkurat deg.

   Digital lege


  • Jeg har fått en henvisning, kan Vertikal Helse hjelpe meg?

   Ja, vi kan bistå deg. Din henvisning sendes til deg via digipost.


   Du må selv registrere din sak på vertikalhelse.no og legge ved denne henvisningen.

  • Er det noe jeg ikke kan få hjelp med av digital lege?

   Ja, er noen begrensninger på hva som kan løses med en videokonsultasjon. Dersom du ikke kan få hjelp av digital lege, vil du likevel få råd om hvor du bør henvende deg for å få riktig hjelp.


   Eksempler på hva en digital lege ikke kan hjelpe deg med:   - Diagnose og behandling av akutte skader eller alvorlig, livstruende sykdom


   - Resept på vanedannende medisiner


   - Henvisning til radiologiske undersøkelser, som røntgen, mammografi, MR, CT og ultralyd

  • Kan jeg få resept av digital lege?

   Du kan få resept og fornyelse av resept på de fleste medisiner. Digital lege skriver ikke ut vanedannende medisiner (såkalte A- og B- preparater), eller legemidler som krever fysiske undersøkelser/prøvetaking.

  • Journalføring

   Det føres journal akkurat som ved et besøk på det vanlig legekontor.

  • Informasjonssikkerhet

   All datatrafikk, inkludert videomøtetrafikken, er beskyttet med kryptering.   Informasjonen om timeavtaler behandles som sensitive opplysninger i henhold til personvernloven og pasientsikkerhetsloven. Videomøtene blir ikke tatt opp og dokumenteres ikke utover legens notater i din journal, akkurat som ved et vanlig legebesøk.

  • Tekniske spørsmål

   Du trenger BankID eller BankID på mobil for å logge inn, samt en god internettforbindelse.

 • Medisinsk rådgivning

  • Hva kan jeg få hjelp til?

   Medisinsk rådgivningstjeneste kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om helse, sykdom eller skader. Telefontjenesten er døgnåpen og du får raskt snakke med autorisert helsepersonell som kan svare på dine spørsmål og bekymringer og veilede deg i hva du kan gjøre videre.
   Les mer om tjenesten.

  • Erfarne sykepleiere hjelper deg

   Alle du kommer i kontakt med hos vår medisinske rådgivningstjeneste er autorisert helsepersonell med lang erfaring fra både offentlig og privat helsevesen.

 • Overvinne – Digitalt selvhjelpsverktøy ved psykiske plager

  • Hva er Overvinne?

   Overvinne-appen er utviklet av psykologer, og gir deg hjelp til selvhjelp gjennom videoer, øvelser, lydfiler, stemningsrapporter og artikler. Du kan bruke appen alene eller sammen med en psykolog, når og hvor det passer deg.

  • Hvordan registrerer jeg meg som medlem hos Overvinne?

   1. Gå inn på overvinne.no/forside/if-vertikal
   2. Trykk på “Registrer deg”.
   3. Skriv inn din e-postadresse.
   4. Du vil motta en aktiveringslenke på e-post, trykk deretter på aktiveringslenken for å verifisere din e-postadresse.
   5. Registrer ditt avtalenummer. Avtalenummeret finner du på ditt forsikringsbevis.
    Er du privatkunde kan også finne avtalennummeret på Mine sider.
    Er du bedriftskunde kan du få avtalenummeret av din arbeidsgiver eller ved å kontakte oss.
 • Mitt kunde-/avtaleforhold

  • Hvor finner jeg avtalenummer?

   Avtalenummer finner du på ditt forsikringsbevis. Les mer under Få hjelp.

  • Hvor finner jeg oversikt over mitt kundeforhold?

   Er du privatkunde finner du oversikt på Mine sider.

  • Hvilken app anbefaler dere til mitt digitaleforsikringskort for min Android telefon?

   Passwallet

  • Jeg har valgt avtalegiro/e-faktura, men har mottatt ny faktura i posten?

   Din avtale er dessverre ikke godkjent i banken enda og du har derfor mottatt vanlig faktura for denne perioden. Så fort din avtale er godkjent i banken, vil du heretter motta elektronisk faktura. Dette kan ta opptil 6 uker avhengig av bank. Du finner enkel fakturahistorikk på Min Vertikal.

  • Hvor finner jeg mine avtaledokumenter?

   Er du privatkunde finner du dine avtaledokumenter på Mine sider.

  • Hvor finner jeg mitt forsikringsbevis?

   Er du privatkunde finner du dette på Mine sider.

  • Jeg vil si opp min avtale, hva gjør jeg?

   Du må sende oss en skriftlig oppsigelse i post, e-post.

  • Jeg ønsker å melde inn nye familiemedlemmer, hvordan gjør jeg?

   Gjelder det Helseforsikring:


   Send oss en e-post til: post@vertikalhelse.no med ditt avtalenummer eller kundenummer, hvem du ønsker å melde inn, innmeldingsdato samt fødselsdato på familiemedlemmer.

 • Betaling/valg av betalingsmåte

  • Jeg krysset av for avtalegiro, må jeg gjøre noe mer i nettbanken?

   Du behøver ikke å gjøre noe i nettbanken, men det kan gå noe tid fra bestilling til vi har mottatt bekreftelse fra din bank.

  • Hva kreves for å kunne bestille avtalegiro med e-faktura?

   Du å ha BankID tilgjengelig og i noen tilfeller e-fakturareferanse.

  • Jeg ønsker å endre betalingsmåte, hvordan gjør jeg det?

   Ønsker du å bestille eller kansellere avtalegiro eller e-faktura som betalingsmåte gjør du dette på Mine sider.

  • Jeg ønsker å endre kontonummeret min avtalegiroavtale trekkes fra

   Dette kan du gjøre på Mine sider.

  • Mitt kredittkort har utløpt

   Logg inn på Mine sider, her kan du oppdatere din betalingsinformasjon.

 • Spørsmål om faktura

  Er du kunde hos oss og har spørsmål om din faktura, kan du logge på Mine sider eller ta kontakt med oss.


  Er du en av våre samarbeidspartnere og har fakturahenvendelser sendt en e-post til regnskap.