Ord og uttrykk

Medisinske ord og uttrykk kan noen ganger være vanskelig å forstå. På denne siden vil vi løpende beskrive medisinske ord og uttrykk våre kunder kan lure på.

 • CT (computer tomografi):

  CT egner seg til de fleste kroppens organer og blir mye brukt til undersøkelse av hjerne, bihuler, bryst – og bukhule, bekken og korsrygg. CT er mer detaljert enn vanlig røntgen og sender røntgenstråler. Noen CT undersøkelser krever at man ikke spiser eller drikker på forhånd. Enkelte ganger benytter man også kontrastvæske som gis i en blodåre i armen. Kontrastvæske brukes for å visualisere enkelte organers funksjon og skille mellom normalt og unormalt vev. CT maskinen er formet som en trommel man ligger inni under undersøkelsen. Undersøkelsen tar sjelden mer enn ca 20 minutter.

 • Epikrise:

  Er en kort, sammenfattende skriftlig redegjørelse for årsak, utvikling og behandling av en sykdom hos en pasient. Epikrisen utarbeides etter at undersøkelse og behandling er ferdig. Epikrisen sendes til henvisende lege etter et sykehusopphold, undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist.

 • Fysioterapeut:

  En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Han eller hun har kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. Fysioterapeuten kartlegger ditt behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Les mer om fysioterapeuten her.

 • Kiropraktor:

  En kiropraktor diagnostiserer og behandler feilfunksjoner i bevegelsesapparatet. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder. En kiropraktor har også fokus på forebygging av skader. Det finnes ingen kiropraktorutdannelse i Norge selv om Norge fikk sin første kiropraktor i 1922. Kiropraktor er en beskyttet yrkestittel i Norge. De fleste kiropraktorer i Norge jobber i privat praksis, som offentlig autorisert helsepersonell. Det betyr blant annet at en kiropraktor kan henvise til sykehus, spesialister og radiologiske undersøkelser. En kiropraktor har også rett til å sykmelde inntil 12 uker.

 • Kjernejournal:

  Fra 1. mars 2017 har alle innbyggerne i landet hatt tilgang på sin egen kjernejournal. Her finnes oppdatert og viktig helseinformasjon, som kan ha stor betydning i akutte situasjoner. Kjernejournalen erstatter ikke journalene du har hos fastlege eller på sykehus, men inneholder de viktigste helseopplysningene om deg fra offentlige registre. Les mer om hva kjernejournalen inkluderer, samt vanlige spørsmål og svar.

 • Legespesialist:

  Legespesialist er en lege som har spesiell innsikt i og godkjent videreutdannelse i et spesielt område av medisinen. En legespesialist tilhører spesialhelsetjenesten.

 • Manuell terapeut:

  Manuell terapi er en videreutdanning innen fysioterapi. Manuellterapeuter benytter seg av ulike teknikker i behandlingen som går ut over tradisjonell fysioterapi. Eksempler på teknikker som en manuell terapeut bruker er manipulasjon av ledd som har låst seg, strekkbehandling, massasje, tøyninger og avspenning.

  En manuell terapeut har rett til å skrive ut sykemelding (inntil 12 uker). Terapeuten kan også henvise til legespesialist og sykehusundersøkelser som for eksempel MR og CT.

 • MR:

  MR står for magnetisk resonans og gir spesielt god fremstilling av forandringer i muskulatur, bindevev og sentralnervesystemet. Samtidig kan sykdomsforandringer oppdages i skjelett, hjerte, bryster, blodårer, urinveier og bukorganer inkludert tarmsystemet. Under en undersøkelse ligger man i et meget sterkt magnetfelt mens det sendes radiofrekvente signaler gjennom kroppen. Dette gir mange snittbilder tatt etter hverandre. Undersøkelsen gjøres i en rørformet maskin som er åpen i begge ender.

 • Naprapat:

  Naprapati er en manuell behandlingsform, klassifisert som alternativ behandling i Norge. En naprapat behandler også problemer og smerter i rygg, muskler og ledd. Dette gjør han eller hun ved hjelp av ulike behandlingsmetoder – ofte gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling. Naprapaten forsøker alltid å finne den underliggende årsaken til smerte, for så å legge forutsetningene til rette for muskulaturen slik at musklene kan produsere større kraft. Les mer om naprapaten og andre behandlingsformer her.

 • Osteopat:

  Osteopati er en form for alternativ medisin. Behandlingen består i hovedsak av tøyning og bevegelse av muskler og ledd ut fra en teori om at dette skal hjelpe kroppen til å lege seg selv. En osteopat ser på kroppen som en sammenhengende helhet, der enkeltdeler påvirker hverandre. Ifølge osteopatien kan årsaken til smerte være et annet sted i kroppen der den oppleves. Ofte behandles derfor et annet område på kroppen enn der smertene sitter. Les mer om osteopati og andre behandlingsformer.

 • Poliklinikk:

  En poliklinikk er en avdeling på et sykehus som tar imot pasienter som ikke er innlagt til undersøkelser og behandling. Disse klinikkene er vanligvis bemannet med sykehusets legespesialister. Det er opprettet en del poliklinikker som dekker enkle tilstander eller diagnose, for eksempel diabetes, smerte, kreft, demens m.fl.

 • Primærhelsetjeneste:

  Primærhelsetjenesten er delen av helsevesenet som er organisert i kommunene. Den består av de allmennpraktiserende legene som ofte kalles fastleger. Men primærhelsetjenesten er også hjemmesykepleien, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, og kiropraktorer.

 • Røntgen:

  En enkel og ufarlig undersøkelse som gir en god detaljfremstilling av lunger og skjelett. Brukes mest til å sjekke brudd, slitasjeforandringer, betennelsesforandringer i ledd og for å fastslå om man har lungebetennelse. Undersøkelsen tar kun få minutter.En enkel og ufarlig undersøkelse som gir en god detaljfremstilling av lunger og skjelett. Brukes mest til å sjekke brudd, slitasjeforandringer, betennelsesforandringer i ledd og for å fastslå om man har lungebetennelse. Undersøkelsen tar kun få minutter.

 • Somatisk sykdom:

  Somatisk sykdom er alt som relateres til det kroppslige. Somatikk er den delen av medisinen som omhandler behandling av fysiske sykdommer, til forskjell fra psykiatri som dekker psykiske sykdommer.

 • Spesialisthelsetjeneste:

  Spesialisthelsetjenesten er den statlige delen av helsevesenet. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for somatiske* og psykiatriske sykehus, i motsetning til psykiatrien som omhandler psykiske lidelser og behandling av disse samt andre institusjoner og ambulansetjenesten.(*Somatikk kalles den delen av medisinen som refererer til den fysiske delen av kroppen.)

 • Ultralyd:

  Ultralyd er best kjent som undersøkelsesmetode på gravide, men brukes også i andre sammenhenger. Ultralyd er ikke skadelig for kroppen. Undersøkelsen blir hovedsakelig benyttet for å utelukke eller påvise sykdommer i bukorganene, men den benyttes også for å undersøke spyttkjertler, skjoldbruskkjertel, brystkjertler og testikler. Noen ultralydundersøkelser f.eks i buken krever små forberedelser som eksempelvis faste. Ved en ultralyd kan legen ofte gi svar på undersøkelsen der og da i motsetning til de øvrige røntgenundersøkelsene som beskrives av en radiolog for å så sende svar til din lege.