Rus- og spillavvenning

Trenger du eller noen du kjenner hjelp med rus- og spillavvenning? Vi hjelper med behandlingsopphold og dagrehabilitering.

Vertikal-Helse-rus-og-spillavvenning Vertikal-Helse-rus-og-spillavvenning

Hva dekkes av denne tjenesten?

Helseforsikringen dekker avvenning fra: Alkohol, narkotika, vanedannende medisiner og spill.

Etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal Helse dekker helseforsikringen utgifter til rus- og spillavvenning med inntil 150 000 kr.

Må jeg ha henvisning fra legespesialist for å komme til behandling for rus- og spillavvenning?

Nei, det er nok med en henvisning fra lege.

Hvordan går jeg frem for å få dekket behandlingen?

Du melder selv inn en sak til oss og laster samtidig opp din henvisningen fra legen.

Kan jeg bestille time hvor som helst?

Vi har egne avtaler med kvalitetssikrede klinikker, og bestillingen må gå gjennom Vertikal Helse.

Kan jeg opprette en sak på vegne av den som trenger hjelp?

Nei, den personen må selv melde sak og informasjon om saken skal kun deles med den som trenger behandlingen. Skal det gis innsyn eller myndighet til andre enn den det gjelder må det gis en spesifikk fullmakt fra vedkommende om dette.

Har tjenesten noen begrensninger?

Behandling må være henvist av en lege. Har du allerede fått dekket en behandlingsperiode, må det gå 12 måneder fra siste behandling før du kan få ny behandling gjennom helseforsikringen.

Må jeg legge ut for behandlingen?

Nei, vi har ett har et direkte oppgjør med våre avtaleklinikker. Du vil derfor ikke ha noen utlegg forbundet med dette.

Jeg har tilbakefall - hva gjør jeg nå?

Hvis det har gått mer enn 12 måneder siden siste behandling dekket av helseforsikringen kan det meldes en ny sak. Vi kan hjelpe til med å finne andre offentlige tilbud dersom det ikke er forsikringsmessig dekning i saken.

Fant du ikke svar på det du lette etter?

Ta kontakt med oss.