Personvern

Vertikal-Helse-personvern

Grunnlaget for å behandle personopplysninger er å oppfylle en avtalerettslig forpliktelse ovenfor våre kunder, eller for å utføre tjenester etter deres ønske.

Målet vårt er at du alltid skal føle deg trygg og ha tillit til oss, ved at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem.

Vi har gjort vårt beste for å forklare dette på en kortfattet og enkel måte. Hvis du skulle ønske mer informasjon eller du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på personvern@vertikalhelse.no

• Se også informasjon om informasjonskapsler (cookies, statistikk, annonsering)

 • Kvalitetsutvalg

  Vertikal Helse har et kvalitetsutvalg som ivaretar ditt personvern. Personvernombudet kan kontaktes på personvern@vertikalhelse.no

 • Lovreguleringer og samtykke

  Personopplysningsloven som har i seg EUs personvernforordning (GDPR) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Vertikal Helse kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse.

  Dette gjelder også for våre tjenester på internett. I tillegg gir lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

 • Behandlingens formål

  Personopplysninger benyttes av Vertikal Helse til administrering av kundeforhold, fakturering, bestillinger, ordrehåndtering og i øvrige sammenhenger der Vertikal Helse må vite hvem vi har kontakt med.

  Formålet med å samle inn og behandle personopplysninger om kunde/forsikrede, er å bruke informasjonen til å sikre at det aktuelle behandlingsbehovet er omfattet av forsikringen og for å tilby et best mulig behandlingsopplegg i samsvar med kundens/forsikredes behov. Vi ber om å få kundens/forsikredes personnummer fordi det er nødvendig for å sikre at vi innhenter informasjon om rett person, for å innhente tilbud om spesialistvurdering, operasjon eller behandling, samt gjennomføre slik behandling.

  Signert fullmakt gir Vertikal Helse rett til å innhente, dele og behandle nødvendige medisinske opplysninger fra leger, annet helsepersonell eller fra sykehus i forbindelse med et aktuelt behandlingsbehov. Fullmakten fritar leger og annet helsepersonell fra deres lovfestede taushetsplikt. Signert fullmakt kan når som helst trekkes tilbake, men dette vil kunne påvirke muligheten til å benytte helseforsikringen.

  På de ulike behandlingsstedene brukes personopplysninger i pasientjournaler i forbindelse med innkallinger til behandling, diagnostikk, utredning og medisinsk behandling. Opplysningene benyttes også til kvalitetssikring internt i Vertikal Helse.

 • Lagring og bruk av personopplysninger

  De fleste av personopplysningene Vertikal Helse benytter på behandlingsstedene er det lov å behandle, etter det lovverket som regulerer helsetjenesten. Om det ikke er beskrevet i et lovverk vil vi alltid innhente et skriftlig samtykke fra deg.

  Vertikal Helse innhenter og lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, bare i den utstrekning du er blitt underrettet om og har godkjent. På Mine sider presenterer vi informasjon om deg fra våre kundesystemer, og vi bruker navn og e-post i forbindelse med utsendelse av våre nyhetsbrev. Disse personopplysningene (navn, adresse, e-postadresse etc.) kunder har oppgitt på Vertikal Helses tjenester vil bli lagret i våre databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer.


  I noen tilfeller lagres personopplysningene på servere hos underleverandører. I slike tilfeller vil du få konkret informasjon om det i tilknytning til den enkelte behandling.

  Ved bestilling for tidligere ansatt, tannforsikring og andre kontakt skjemaer sendes disse gjennom Mandrill som lagrer detaljert data fra e-postene i 30 dager. Etter dette blir all data slettet (90 dager for bounced epostene).

  Vertikal Helse benytter kun personopplysninger til det som lovverket setter rammer for og det som vi på forhånd har informert deg om. Tilsvarende etter skriftlige samtykke.

  Personopplysninger og helseopplysninger innsendt fra kunde/forsikrede og medisinsk personell, håndteres i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger. Alle helseopplysninger behandles i et lukket datasystem, hvor sikkerhet og adgangskontroll er bygget inn.

  Det er frivillig for kunden å oppgi personopplysninger til Vertikal Helse, men for å kunne oppfylle avtale om medisinsk bistand, må kunden gi nødvendige opplysninger til den medisinske rådgiveren.

  Alle som har tilgang til personopplysninger har taushetsplikt, også etter at de har sluttet i Vertikal Helse.

 • Samarbeid mellom Vertikal Helse og If

  Fra og med 16.09.17 ble det inngått samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF (heretter If) og Vertikal Helseassistanse AS (heretter Vertikal Helse) og det ble inngått en Databehandleravtale mellom selskapene fra denne dato.

  If ved Konserndirektør er databehandlingsansvarlig for alle data som samles inn ved tegning av nye avtaler og fornyelser av If/Vertikal Helseforsikring etter 16.09.17 med If som forsikringsgiver. Vertikal Helse ved Administrerende direktør, er databehandler.

  If er databehandlingsansvarlig for personopplysninger Vertikal Helse benytter i forbindelse med skadeoppgjør. Vertikal Helse er behandlingsansvarlig for personopplysninger selskapet behandler for eget formål/produkter.

 • Utlevering av personopplysninger

  Informasjon du sender fra deg, for eksempel gjennom et skjema på nettstedet, blir kun brukt i den sammenheng de er ment å brukes. Slike data vil bare videreformidles til tredjepart der det trengs for å tilby tjenesten, er ledd i betalingsinnkreving/regnskapsbehandling, eller dersom du har samtykket til dette.

  Vertikal Helse har taushetsplikt – og opplysninger av medisinsk art gis ikke videre til andre enn de som er direkte involvert i behandlingen.

  Signert fullmakt ved bruk av helseforsikringen fungerer som aksept på at Vertikal Helse innhenter tilbud om spesialistvurdering og operasjon/behandling ved private klinikker eller offentlige sykehus. All slik kommunikasjon skjer i et sikret datasystem, eller gjennom krypterte og sikre overføringer til sykehus og underleverandører.

  Opplysningene om kunden/forsikrede brukes til å sikre at kunden får et best mulig behandlingstilbud, og opplysningene gis kun videre til leger og annet helsepersonell som trenger dem fordi de er direkte involvert i kundens utredning og behandling.

  Vi skal ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

 • Lagring av personopplysninger

  Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter. Du kan som kunde reservere deg mot elektronisk markedsføring, ta i så fall ta kontakt med oss.

 • Innsyn i personopplysninger

  Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger Vertikal Helse har om deg, hva opplysningene skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder også opplysninger i datasystemer og i papirarkiver.

  Du har rett til å få svar innen 30 dager på en skriftlig forespørsel. Det er nødvendig at vi mottar en skriftlig og undertegnet forespørsel fra deg, fordi vi må være sikre på at ingen andre utgir seg for å være deg og ber derfor om dine personopplysninger.

 • Analyse og markedskommunikasjon

  Vi samler inn og analyserer personopplysninger, slik som brukeradferd på nett og lokasjon, for å sende deg forsikringsrelatert kommunikasjon og andre budskap som kan være nyttig for deg. Er du eksisterende eller potensiell kunde kan du motta forsikringsrelatert kommunikasjon som vi antar er relevant og nyttig for deg. Dette kan være telefonhenvendelser, e-post, SMS, målrettet annonsering, brev eller produktanbefalinger på nettsidene våre. Vi prøver samtidig å unngå å sende eller vise deg irrelevante budskap. Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.


  Vi samler inn statistikk på et overordnet nivå for brukeradferd på nett, enten separat eller sammen med annen informasjon vi har om deg, for å bedre forstå hvordan våre digitale tjenester fungerer. Slike analyser på et overordnet nivå kan ikke identifisere personer.


  Bedre kundeopplevelse


  Vi analyserer også brukeradferden på nett for å utvikle og forbedre tjenestene våre, slik at vi kan gi deg en bedre opplevelse. Et eksempel er at vi gjør innhold på nettsider mer relevant for deg, ved å analysere data vi har om brukeradferd på våre innloggede selvbetjeningsløsninger sammen med annen data vi allerede har om brukerne.


  Som en del av vår kvalitetssikring og proaktive kundeservice kan vi kontakte deg enten via e-post eller ved å ringe deg når du har sjekket pris på en forsikring i vår nettbutikk, men ikke har fullført kjøpet. Måten vi kontakter deg på er avhengig av hvilken kontaktinformasjon du tidligere har gitt oss. Vi gjør dette for å sørge at vi gir deg en god opplevelse av våre digitale tjenester og sikre at du er riktig forsikret. Du kan alltid reservere deg mot slike henvendelser.


  Vi kan også bruke kontaktinformasjon fra andre kilder, som offentlige registre for å kunne ringe deg, selv om du ikke har fylt inn kontaktinformasjon i vår nettbutikk. Hvis du i disse offentlige registrene har bedt om ikke å bli kontaktet for markedsføring, vil vi respektere dette.


  Når vi bruker personopplysninger for å anslå personlige preferanser, for analyse, eller for å forutsi forventet adferd, kalles dette profilering. Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke personopplysningene dine eller gjøre en profilering av deg for markedsføring, så gi oss beskjed. Du vil fortsatt motta informasjon relatert til dine forsikringer, siden vi er forpliktet til å gi deg dette.


  Vi bruker berettiget interesse for å kunne lage statistikk og analyser, og for aktiviteter som sikrer at våre kunder og potensielle kunder er riktig forsikret. Når vi gjør «Avansert analyse og målretting» ved å kombinere nettbasert adferdsdata med annen informasjon vi har om deg, er dette basert på ditt samtykke.


  Hvordan samtykke til bruken av cookies for «Avansert analyse og målretting» påvirker din opplevelse


  Når du som bruker besøker våre nettsider, kan vi vise deg en melding og gi deg muligheten til å samtykke til bruken av cookies for «Avansert analyse og målretting». For mer informasjon om dette samtykket og hvordan endre på dine innstillinger for samtykke, les våre retningslinjer for cookies.


  Dette kapittelet beskriver hva som skjer hvis du samtykker til «Avansert analyse og målretting». Vi kan kombinere data om din adferd på nettsidene våre med annen informasjon vi har om deg, for å analysere adferd og interesser på personnivå. Vi kan også tilpasse innholdet i våre kanaler basert på informasjon vi har om deg. Nettbasert adferdsdata kan bli knyttet til data vi har om deg, når du for eksempel logger inn på selvbetjeningsløsninger (som Mine sider). Disse koblingene er mulige ved å knytte et besøk i en nettleser til en person med annen informasjon som du har gitt oss, og kan bli gjort for alle besøk hvor en slik kobling er tilgjengelig. Denne koblingen blir basert på informasjonen du har gitt når du bruker tjenestene våre. Opplysningene du har gitt oss ved bruk av ulike enheter, som en pc eller en mobiltelefon, gir oss også muligheten til å knytte sammen ulike enheter og kanaler til din brukerprofil. For eksempel: Hvis vi observerer at du har kjøpt et forsikringsprodukt ved å ringe vårt kundesenter, vil vi ikke vise deg målrettede annonser for denne typen av produkt. Vi kan også knytte informasjon vi får fra våre tredjeparts-leverandører innen markedsføring, for eksempel ved bruk av e-postadresser, for å kunne gi deg mer relevante og målrettede annonser.


  Når vi håndterer data om deg, vil vi når det er mulig anonymisere eller pseudonymisere informasjonen, slik at individer ikke kan bli identifisert basert på kun den lagrede informasjonen.

 • Rett til retting av personopplysninger

  Etter personopplysningslovens regler har du som kunde rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Enkelte opplysninger om ditt kundeforhold i Vertikal Helse kan du selv korrigere ved å logge inn på Mine sider.

  I utgangspunktet vil vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til avdelingen det gjelder om det er feil.

 • Sletting av personopplysninger

  Alle opplysninger som er innsamlet etter et skriftlig samtykke kan du når som helst få slettet. Opplysninger som er innhentet med hjemmel i lov kan normalt ikke bli slettet. Ta kontakt med oss eller behandlingsstedet om du har spørsmål om sletting.

  Etter avsluttet behandling vil saken din lukkes, men du kan på eget initiativ be om å få tilsendt dokumenter som inneholder egne helseopplysninger uten kostnader. I motsatt fall vil de medisinske opplysningene bli arkivert og slettet i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

 • Din rett til dataportabilitet

  1. Få utlevert personopplysningene dine og å lagre disse på en privat enhet til videre og personlig bruk.


  2. Flytte, kopiere eller overføre personopplysningene dine fra en virksomhet til en annen virksomhet.

 • Sikring av personopplysningene

  Vertikal Helse har etter lovverket ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret. Vi har blant annet etter prioriteringer fra risikoanalyser innført rutiner som skal gi den nødvendige sikkerhet.

  Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

  Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt, følges dette grundig opp.