Hvorfor trenger dine ansatte helseforsikring?

Ny forskningsrapport fra UiO viser at helseforsikring reduserer sykefraværet. I Norge ligger snittet på sykefravær på 6,5%. Bedrifter som tilbyr helseforsikring til sine ansatte har i snitt 0,4 til 0.5% lavere sykefravær. Dette har blitt en viktig gode både for bedriften og den ansatte.


På tross av et solid offentlig helsevesen, er det ofte forholdsvis lang ventetid på spesialisttjenester.

Med helseforsikring vil dine ansatte komme raskere til behandling og raskere tilbake på jobb.

Hvorfor skal jeg velge Vertikal Helse?

805+ har anmeldt oss på Google

Vertikal Helse er en medisinsk kompetansebedrift – vi hjelper dine ansatte med å komme raskest mulig tilbake på jobb.


Hos oss møter ikke dine ansatte en saksbehandler når de trenger hjelp, men får en medisinsk rådgiver, som følger dem både før, under og etter behandling og som vet hvor de kan finne den beste hjelpen.

Kostnader relatert til behandling og operasjon blir dekket av oss. Vi har også en rekke tilleggstjenester som kan gjøre hverdagen enklere ved sykdom og skade.

Vår helseforsikring leveres i samarbeid med vår eier If, en av markedets ledende innen forsikring.


if.no
Vertikal Helse 212398423 kollegaer tilfra jobb

Hva er inkludert i helseforsikringen?

 • Garantert time hos legespesialist innen 7 eller 10 virkedager
 • Deretter garantert 10 eller 20 virkedager til behandling/operasjon
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Kostnader dekkes relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog ved behandling ved psykiske plager
 • Psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
 • Rus og spillavvenning
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
 • Helseformidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon
 • Døgnåpen helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
 • Kry – legetime på mobil, timen gjennomføres som videosamtale
 • Digitalt helsekort med viktige telefonnummer og direkte link til registrering av sak
 • Tilbud til ektefelle/samboer og barn
Sjekk din pris og bestill