Samarbeidspartnere

KRY

KRY

Har du helseforsikring hos oss er tjenesten Kry inkludert. Med Kry kan du bestille legekonsultasjon på mobil eller nettbrett og komme i kontakt med en lege, når og hvor det passer deg - trygt og enkelt.

Kry startet med en visjon om å bidra til en helsetjeneste som er mer tilgjengelig og lik for alle. Tjenesten bemannes i dag av leger fra hele landet. De fleste kombinerer arbeid på andre sykehus, legekontorer og klinikker med fleksible arbeidstider hos Kry.

Helsetelefonen

Helsetelefonen

Har du helseforsikring hos oss har du også tilgang til Helsetelefonen. Her kan du få enkle råd og tips om sykdom og helse, for hele familien.

Helsetelefonen ble etablert i 2007 og er Norges ledende helsetjeneste på telefon. Erfarne sykepleiere sørger for å gi kvalifiserte råd knyttet til din helse. Alle sykepleierne har over ti års erfaring fra sykehus. De kan gi deg hjelp og råd innen en rekke medisinske områder. Et faglig råd med legespesialister, psykologer og sykepleiere bidrar til å kvalitetssikre tjenesten.

Forsikringsmeglere

Forsikringsmeglerhusene i Norge formidler nærmere 60 prosent av våre forsikringer, og er vår hoveddistribusjonskanal mot stor og mellomkunde markedet. For det arbeidet forsikringsmegleren utfører i forbindelse med tilbudsinnhenting, plassering og administrasjon av forsikringsavtalen, innrømmes det normalt et MAP (Megler Assistert Premie) fradrag på 13 prosent fra vår til enhver tid gjeldene premie.

Medisinske samarbeidspartnere

Vertikal Helse er Norges største private innkjøper av helsetjenester. Vi har opparbeidet oss unik medisinsk kompetanse, og har et sterkt fokus på kvalitetsforskjeller som kan forekomme i det norske helsevesenet. Vi legger årlig store ressurser i å kvalitetssikre norske og utenlandske private sykehus. Kvalitetssikringen omfatter også krav til den enkelte legespesialist. Denne kvalitetssikringen medfører at Vertikal Helse kun benytter seg av utvalgte leger og sykehus.

Underagenter

Salg gjennom underagenter står for ca 20 prosent av vår distribusjon, og er vår hoveddistribusjonskanal inn mot privat og SMB-markedet. Underagentene som selger forsikring på vegne av Vertikal Helse mottar godtgjørelse for salget. Godtgjørelsen varierer mellom 7,5 og 18 prosent av forsikringspremien, avhengig av forsikringsprodukt, omsetningstall og hvilken salgsinnsats underagenten utfører.

Forsikringspremien kunden betaler påvirkes imidlertid ikke av denne godtgjørelsen.

Vennligst ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forhold til registrerte underagenter. Ved denne registreringen gis underagenten fullmakt til å formidle produkter for Vertikal Helse. Dette i henhold til Lov om Forsikringsformidling

  • Forsikringsmeglere

    Vi samarbeider med alle godkjente forsikringsmeglere registrert hos Finanstilsynet.

  • Underagenter