Meld inn sak - Fysikalsk behandling

Har du flere henvisninger som gjelder ulike skader anbefaler vi deg å melde sak hver for seg.

1. Meld inn sak

VH ill 003 RGB Helsehjelpen v2 VH ill 003 RGB Helsehjelpen v2

2. Bestill time umiddelbart ved en klinikk som tilbyr online booking

  • Helseforsikringen dekker ikke fysikalsk behandling henvist/anbefalt av fastlege/allmennlege.
  • Hvis du har tilleggsdekning i din helseforsikring får du mulighet til å bestille time direkte hos en av våre samarbeidsklinikker.
VH ill 008 VH ill 008