Vertikal Helse N3 1066971761 father daughter Vertikal Helse N3 1066971761 father daughter

Gjennom NOF får du nå gunstige priser hos Vertikal Helse.

I dag står nordmenn gjennomsnittlig 2 måneder i kø før de kommer til legespesialist.

Helseforsikringen inkluderer:

  • Garantert time hos legespesialist innen 10 virkedager
  • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager
  • KRY – legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale
  • Døgnåpen helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
  • Helseformidling – hjelper deg selv om du ikke har forsikringsmessig dekning
  • 10 behandlingstimer hos psykolog er inkludert
  • Psykologisk førstehjelp
  • Fysikalsk behandling med henvisning fra legespesialist


Unngå ventetider – Vi hjelper deg og dine raskt tilbake i en aktiv hverdag.

Husk at din partner/ektefelle/samboer og barn også fortjener samme trygghet for framtiden som deg!

Helseforsikringen leveres i samarbeid med If. For deg betyr dette at forsikringsavtalen og Mine sider kommer fra If, all annen kontakt har du med oss i Vertikal Helse.

Bestill helseforsikring

Legg inn fødselsnummer og navn på den som skal betale for å få frem NOF sin pris:

Er du blitt henvist til, eller er du under utredning eller behandling for symptomer eller sykdom?