Vertikal Helse N3 1066971761 father daughter Vertikal Helse N3 1066971761 father daughter

Moore har som underagent for Vertikal Helse, fremforhandlet en gunstig premie på Helseforsikring for deg og din familie. Gjennom denne forsikringen vil du få kvalitativ best behandling innen garantert tid.

I dag står nordmenn gjennomsnittlig 2 måneder i kø før de kommer til legespesialist.

Helseforsikringen inkluderer:

  • Garantert time hos legespesialist innen 10 virkedager
  • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager
  • KRY – legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale
  • Døgnåpen helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
  • Helseformidling – hjelper deg selv om du ikke har forsikringsmessig dekning
  • 10 behandlingstimer hos psykolog er inkludert
  • Psykologisk førstehjelp
  • Fysikalsk behandling med henvisning fra legespesialist

Husk at din partner/ektefelle/samboer og barn også fortjener samme trygghet for framtiden som deg!

Helseforsikringen leveres i samarbeid med If. For deg betyr dette at forsikringsavtalen og Mine sider kommer fra If, all annen kontakt har du med oss i Vertikal Helse.

Unngå ventetider – Vi hjelper deg og dine raskt tilbake i en aktiv hverdag.

Bestill helseforsikring

Legg inn fødselsnummer og navn på den som skal betale for å få frem Moore sin pris:

Er du blitt henvist til, eller er du under utredning eller behandling for symptomer eller sykdom?