Vertikal Helse N3 21408773 X Family on jetty2 Vertikal Helse N3 21408773 X Family on jetty2

Gjennom Eurocard får du nå gunstige priser hos Vertikal Helse.

I dag står nordmenn gjennomsnittlig 2 måneder i kø før de kommer til legespesialist.

Helseforsikringen inkluderer:

  • Garantert time hos legespesialist innen 10 virkedager
  • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager
  • KRY – legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale
  • Døgnåpen helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
  • Helseformidling – hjelper deg selv om du ikke har forsikringsmessig dekning
  • 10 behandlingstimer hos psykolog er inkludert
  • Psykologisk førstehjelp
  • Fysikalsk behandling med henvisning fra legespesialist


Unngå ventetider – Vi hjelper deg og dine raskt tilbake i en aktiv hverdag.

*Dette er en løpende avtale som trekkes månedlig fra ditt registrerte Eurocard kort. Avtalen vil være gjenstand for årlig premieregulering. Din avtale fornyes automatisk for 12 måneder med pris fremforhandlet av Eurocard.

Helseforsikringen leveres i samarbeid med If. For deg betyr dette at forsikringsavtalen og Mine sider kommer fra If, all annen kontakt har du med oss i Vertikal Helse.

Bestill helseforsikring med ditt Eurocard

Legg inn fødselsnummer og navn på den som skal betale: