Publisert:

Enkle tips til førstehjelp?

Hva er de viktigste grunnprinsippene for førstehjelp slik at du kan være med på å redde liv?

Førstehjelp er et stort fagområde og innebærer forskjellige oppgaver i varierende grad og viktighet. Det kan være alt fra det å sette på et plaster for et lite kutt, til livreddende førstehjelp for mennesker som svever mellom liv og død.

 • Hva gjør du hvis du er førstemann på et skadested?
 • Hva hvis en av dine nærmeste opplever pustevansker, i forbindelse med akutte brystsmerter?
 • Hva gjør du hvis kollegaen setter pølsebiten i halsen og blir livløs?
 • Når skal man starte med livreddende førstehjelp? Og hvorfor?
 • Hvordan kan vi vite at vedkommende puster normalt eller ikke?

Her kommer de tre viktigste tiltakene som førstehjelperen må vite om for å redde liv:

Sikre

Sikring av skadested og deg selv er prioritet nr 1 når man er førstemann på et ulykkessted. Er du ute i trafikken sett ut varseltrekant og husk å ta på deg den gule vesten, som er påbudt i alle biler.

Melde

Ring 113 og skaff hjelp. Hvis mulig, få noen andre til å ringe 113 slik at du kan sjekke de skadde. Hvem/Hva/Hvor vil være en god måte å starte samtalen på når du ringer nødtelefonen.

Hjelpe

Sjekk om personen er ved bevissthet, har frie luftveier, om personen puster eller har større blødninger.

Forkortelsen BLÅS er en viktig huskeregel. Det står for:

Bevissthet

Luftveier

Åndedrett

Sirkulasjon

Sørg alltid for frie luftveier til alle personer som ikke er helt våkne. En pasient uten frie luftveier vil dø i løpet av minutter. For å gi frie luftveier bøyes pasientens hode bakover og haka løftes opp og fram, og hodet holdes der av førstehjelperen. Vurder da pusten til vedkommende og legg han eller hun i stabilt sideleie hvis de hvis de puster selv. Husk å vippe hodet bak slik at frie luftveier opprettholdes etter man har lagt personen i stabilt sideleie. Ikke forlat noen som ligger i sideleie og kontroller pusten regelmessig til medisinsk personell ankommer stedet.

Start livreddende behandling hvis vedkommende ikke puster selv. HLR (hjerte- lungeredning) Man starter alltid med 30 kompresjoner og deretter 2 innblåsinger.

30 kompresjoner

 • Sett deg på kne ved siden av personen brystkasse
 • Legg håndflatene oppå hverandre og plasser dem over brystbeinet, midt i mellom brystvortene
 • Trykk 5-6cm ned i jevnt tempo (cirka 100 kompresjoner pr minutt)

2 innblåsinger

 • Sørg for frie luftveier, sjekk for fremmedlegeme eller blod/oppkast
 • Klem rundt nesen og løft kjeven opp-slik at vedkommende blir underbitt
 • Blås forsiktig inn til man ser om brystkassen hever seg og synker tilbake
 • Hver innblåsing skal vare i ca ett sekund
 • Gi en ny innblåsing
 • Fortsett så med nye 30 kompresjoner
 • 30:2. Du skal vekselvis komprimere 30 ganger og gi 2 innblåsinger.
 • Ikke stans! Kontinuerlige kompresjoner og innblåsinger er avgjørende. Avbryt ikke for å undersøke pasienten med mindre han begynner å puste normalt.
 • HLR er tungt, særlig komprimeringen. Hvis det er flere til stede bør man bytte på oppgavene omtrent hvert tredje minutt. Eller etter behov.
 • Fortsett med HLR til varslet medisinsk personell ankommer stedet og kan overta seansen.


Det er svært viktig at kompresjonene utføres i rett takt og dybde. Innblåsingene skal ikke overdrives da dette kan få uheldige konsekvenser for vedkommende. Dette trenger man å øve på, helst gjennom kurs og profesjonelle instruktører. Gjerne årlig.

Hjertestans

Hvert år dør nesten 6000 personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans. Med en hjertestarter tilgjengelig, kan mange liv reddes.

Tall fra folkehelserapporten viser også en bekymringsfull økning i antall førstegang hjerteinfarkt. Rundt 500 unge mellom 25 og 44 år blir innlagt på sykehus med infarkt årlig. Dette er svært oppsiktsvekkende tall og bør motivere alle til å lære mer og skaffe seg kunnskap om aktuelt tema.

Har man en hjertestarter tilgjengelig ville statistikken sett svært annerledes ut for mennesker som opplever hjertestans. 74 prosent av disse kunne vært reddet med riktig hjelp innen tre minutter. Disse tallene i seg selv burde tale for at man har hjertestarter lett tilgjengelig.

Det tar tid før medisinsk personell når frem til ulykkesstedet og da vil ofte hjertestarteren være avgjørende for om man overlever eller ikke.

Meld deg på kurs

Ønsker du å lære mer om dette, ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner LHL Førstehjelp. De tilpasser kurs i forhold til bedriftenes risikoanalyse og behov. LHL Førstehjelp tilbyr førstehjelpskurs og hjertestarterkurs og holdes av helsepersonell med relevant bakgrunn fra akuttmedisin og førstehjelp.

Lignende artikler

Se alle