Vertikal-Helse-investering-ansatte-bedrift

Publisert:

En investering i de ansatte er en investering for bedriften

Tidligere var det ofte bare gigantene i norsk næringsliv som prioriterte en helseforsikring for sine ansatte. IT-selskapet Advania Norge er nå 50 ansatte, men ser likevel på helseforsikring som en viktig del av ansvaret sitt. De kaller det til og med en god investering. Hvordan kan dette ha seg?

HR-direktør i Advania, Silje Korshavn Grønstad, utdyper:

- Vi har sett at langtidssykefraværet vårt har gått ned og jeg tror helseforsikringen vår har vært en medvirkende årsak til dette. Får man raskere hjelp, kan man også komme raskere tilbake på jobb. Sånn sett er helseforsikring lønnsomt.

Silje Korshavn Grønstad, HR direktør Advania Norge AS
Silje Korshavn Grønstad, HR direktør Advania Norge AS

En investering på minst 3 måter

Sammenhengen mellom redusert tid i behandlingskø og redusert langtidssykefravær virker logisk, men kan en god helseforsikring også ha en forebyggende effekt?

- Terskelen er lavere for å oppsøke hjelp når du har helseforsikring med behandlingsgaranti. Fra et arbeidsgiverperspektiv, vil jeg trekke frem at bakgrunnen for at vi gikk for Vertikal Helses tjeneste var nettopp de forebyggende tjenestene som KRY (Legetime på mobil) og fysioterapitimer. Det er viktig for oss at helseforsikringen ikke bare skal fungere når uhellet først er ute.

Kan en god helseforsikring også bety noe for veksten i et selskap?

- I rekrutteringssammenheng er det å ha en helseforsikring et attraktivt gode. Det er viktig for oss at de ansatte opplever at de blir tatt vare på. Vi jobber i IT-bransjen, hvor det er få ressurser og vi må fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Det å investere i de ansatte ved å ha en helseforsikring sender ut gode signaler og det har absolutt vært et strategisk valg for oss å ha denne typen goder, sier Silje.

«Helseforsikringen fungerer jo faktisk som vår forlengede arm.»

Omsorg kan være enkelt

Som HR-direktør har Silje snakket med mange ansatte om oppfølgingen de har fått gjennom helseforsikringen sin.

- Jeg har fått tilbakemeldinger om at det er enkelt å melde inn saker og at man raskt blir kontaktet av en medisinsk rådgiver. Som bruker av helseforsikringen, går du ikke og venter på oppfølging. De ansatte føler seg tatt på alvor og melder om god oppfølging underveis – til og med etter behandlingsløpet. De blir også minnet om hvilke goder de har gjennom helseforsikringen sin, noe jeg synes er strålende.

Vertikal-Helse-behandling

Relatert artikkel

Jeg følger deg hele veien

- Jeg liker å være til stede for folk som er i en vanskelig livssituasjon. Som medisinsk rådgiver er...

Hvis du hadde kommet til en bedrift som ikke hadde en bedriftshelseforsikring, ville du ha anbefalt bedriften å investere i dette?

- Vi har gått fra å ha bedriftshelsetjeneste til å ha helseforsikring, noe som har vært en god investering. Vi ser at det er lønnsomt, og det er et tydelig og godt signal til våre ansatte at bedriften investerer i helsen deres. Og igjen vil jeg trekke frem de forebyggende tjenestene som Vertikal Helse tilbyr. Det er spesielt disse som skiller dem ut i mengden av andre aktører.

Privat helseforsikring?

Raskere tilbake til en aktiv hverdag

På tross av et solid offentlig helsevesen, er det ofte forholdsvis lang ventetid på spesialisttjenester.

Med helseforsikring kommer du og din familie raskere til behandling og raskere tilbake til en aktiv hverdag.

Les mer om helseforsikringen
Vertikal Helse N3 328291337 businessman phone

Lignende artikler

Se alle