Vertkal-Helse-helseforsikring-reduserer-sykefravær

Publisert:

Forskning: Helseforsikring reduserer sykefraværet

– Det er lønnsomt i nesten alle bransjer, forteller helseøkonom, Terje P. Hagen, til bladet Velferd.

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO har publisert en forskningsrapport om sammenhengen mellom sykefravær og privat helseforsikring. Konklusjonen er tydelig: Det får ned sykefraværet.

Tallenes tale

I Norge har vi høyere sykefravær enn i de øvrige nord-europeiske landene. I snitt ligger sykefraværet på 6,5 %, men med variasjoner mellom ulike bransjer. Bedrifter som tilbyr privat helseforsikring til de ansatte, har i snitt 0,4 til 0,5 % lavere sykefravær.

Regnestykket Hagen har utført med tallgrunnlag fra NHO og Finans Norge, viser at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt med privat helseforsikring dersom det reduserer sykefraværet med 0,4 %.

«Det betyr at helseforsikring er lønnsomt i nesten alle bransjer.»

Terje P. Hagen, helseøkonom.

Det kostbare korttidsfraværet

I løpet av en tiårsperiode har program for sykefravær, arbeidsliv og helse, jobbet med å finne svar på hvorfor nordmenn har høyere sykefravær enn borgere i de øvrige nord-europeiske landene.

– Forskningen i programmet har blant annet vist hva arbeidsgivers insentiver egentlig betyr for sykefraværet, sa seniorforsker Knut Røed ved Frisch-senteret under programmets avslutningskonferanse.

Vertikal-Helse-unggå-vond-rygg

Relatert artikkel

Derfor er vi borte fra jobben

Muskel og skjelettlidelser er den største årsaken til sykefravær i det norske arbeidslivet. Dette ka...

Han har ledet et av programmets prosjekter, og oppsummerte forskningen på feltet med at arbeidsgivere i dag er bedre tjent med å jobbe for å redusere kort- enn langtidsfraværet.

Årsaken er at sykelønnsordningen er utformet slik at arbeidsgiver utbetaler sykelønn de første 16 dagene av fraværet, men ingenting dersom sykdomsperioden fortsetter utover det.

– Dette bidrar til at bedriftene setter inn ressurser på å forebygge korttidsfraværet, men ikke langtidsfraværet som i mange sammenhenger kan ha klare sammenhenger med arbeidsmiljøet, forklarte Røed.

Og det er her den private helseforsikringen er spesielt viktig.

Vertikal Helse N3 172016045 mann briller

Raskere til behandling – raskere tilbake i jobb

På tross av et solid offentlig helsevesen, er det ofte forholdsvis lange ventetider på spesialisttjenester. Med en privat helseforsikring vil du stort sett alltid komme raskere til behandling.

– Vi bistår kundene våre med alltid å finne fram til den raskeste, beste behandlingen. Vi har fokus på personlig medisinsk oppfølging og individuelle behov. På den måten sørger vi for at kundene våre kommer fortest mulig tilbake i jobb og til en aktiv hverdag, sier Anne-Line Jorsett, medisinsk direktør i Vertikal Helse.

Les mer om helseforsikring

Lignende artikler

Se alle