Publisert:

Helseforsikring vs reiseforsikring

Det kan noen ganger være vanskelig å forstå forskjellen mellom ulike typer forsikringer. Ett ofte stilt spørsmål hos oss er forskjellen på reise- og helseforsikring. Vi forklarer deg kort hva som skiller de ulike forsikringene.

Helseforsikring er

forsikring som gir rett til behandling innen en gitt garantitid. Ved sykdom eller skade kan din fastlege/almennlege i Norge, gi deg en henvisning for videre utredning hos en legespesialist. Er det behov for videre behandling/operasjon vil du få rask hjelp ihht garantitiden.

Helseforsikringen gjennom Vertikal Helse har som mål å gi rask hjelp i spesialisthelsetjenesten der det er lange ventetider i det offentlige, slik at du kommer raskere i gang med behandling, og også raskere tilbake til en aktiv hverdag.

Helseforsikringen gjelder ikke akutt sykdom. Her har fremdeles det offentlige helsevesen hovedansvaret.

Helseforsikring
Vertikal Helse N2 648505459 lege pasient 01 Vertikal Helse N2 648505459 lege pasient 01

Reiseforsikring

gir rett til økonomisk støtte ved uhell og sykdom på reise.

Normalt dekker reiseforsikringen skade og tap av reisegods, utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykke på reise, og hjemreise ved sykdom. Reiseforsikringen har ofte en god oversikt over klinikker og sykehus i utlandet, og kan hjelpe til med å arrangere syketransport/ambulanse, timeavtale hos lege og sykehusinnleggelse i utlandet.

Vertikal Helse 535080142 par ferie Vertikal Helse 535080142 par ferie

Lignende artikler

Se alle