Publisert:

Hva er forskjell på fastlegen og spesialistene?

Vi snakker ofte om primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men hvor går egentlig grensen for hva fastlegen kan behandle? Og når er det riktig å bli sendt videre til legespesialist?

Hvem gjør hva?

 • Primærhelsetjenesten er delen av helsevesenet som er organisert i kommunene. Den består av de allmennpraktiserende legene som ofte kalles fastleger. Mange av fastlegene har spesialisering i allmennmedisin, som er en generell spesialisering. Primærhelsetjenesten er også hjemmesykepleiere, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, og kiropraktorer. Mange av fastlegene har spesialisering i allmennmedisin, som er en generell spesialisering. En lege med spesialisering i allmennmedisin er ikke en del av spesialisthelsetjenesten.
 • Spesialisthelsetjenesten har ansvar for spesialisert utredning og behandling av psykiatriske og somatiske (fysiske) lidelser. Vi finner også institusjoner og ambulanse/akuttmedisin innenfor spesialisthelsetjenesten. Sykehus, akuttenheter og institusjoner er gjerne inndelt i ulike avdelinger med spisskompetanse innenfor begrensede fagfelt.
 • Legespesialist er en lege som har spesiell innsikt i og godkjent videreutdannelse i et spesielt område av medisinen. En legespesialist tilhører spesialhelsetjenesten.

Innføring av henvisningsplikt

Med fastlegeordningen ble det innført henvisningsplikt. Det betyr i praksis at pasienter som skal til legespesialist må ha henvisning fra en fastlege. Målet med dette er kortere ventetid hos spesialister, og at fastlegene selv løser de problemene som kan løses lokalt. Manuellterapeuter og kiropraktorer har også fullmakt til å henvise pasienter til spesialist.

Med henvisning plikt kommer også et oppfølgingsansvar. Med oppfølgingsansvar menes at henviser er pliktig til å følge opp epikriser etter at en pasient er utskrevet fra spesialist eller har vært til en undersøkelse.

I mange tilfeller er utredning uten funn. I slike tilfeller vil henviser eller fastlegen være den man henvender seg til for eventuelt å bli sendt til en ny type legespesialist eller utredning. Det kan godt hende at legespesialisten har gitt tips eller anbefalinger til henviser om hva som bør utredes ved neste steg.

Hva har dette med helseforsikringen å gjøre?

Helseforsikringen kan du bruke i tilfeller som krever behandling av spesialisthelsetjenesten, altså en legespesialist. Du bruker ikke helseforsikringen din dersom du behandles i primærhelsetjenesten. En spesialist i allmennmedisin tilhører primærhelsetjenesten.

Almennlegen kan litt om mye, spesialisten kan mye om litt.

Når du kommer i en situasjon der du trenger å bruke helseforsikringen din, starter du imidlertid en henvisning til legespesialist fra fastlegen din, eller en annen med henvisningsrett.

Henvisningen melder du inn en sak til Vertikal Helse, og veien videre inn i spesialisthelsetjenesten går du sammen med din medisinske rådgiver i Vertikal Helse.

Få hjelp

Et eksempel på behandlingsløp ved bruk av helseforsikringen - "Frank" sin behandlingsreise:

 • Skadetilfellet: Frank spiller aktivt håndball i bedriftsidretten. For noen måneder siden opplevde han å tråkke feil under en kamp, og kneet fikk en vond rotasjon. Frank behandlet skaden selv med ispose og hvile. Men en uke senere, da han begynte å belaste kneet igjen, opplevde han at det var ustabilt og smertefullt.
 • Primærhelsetjenesten og MR: Han tar kontakt med fastlegen (primærhelsetjenesten) som henviser ham til MR (undersøkelse utføres av radiolog i spesialisthelsetjenesten). Frank ber om utskrift/elektronisk versjon av henvisning fra fastlegen og registrerer en sak på vertikalhelse.no. Han får raskt en time hos radiolog og svaret fra undersøkelsen blir sendt tilbake til hans fastlege (med oppfølgingsansvar).
 • Oppfølging i primærhelsetjenesten: Fastlegen gjør så en vurdering av Frank sin skade med tanke på funn fra samtale med Frank, den fysiske undersøkelsen av kneet og svaret på bildene. MR og undersøkelsene viser at Frank hadde en korsbåndsruptur.
 • Behandling i primærhelsetjenesten: I flere tilfeller kan en selv eller fastlegen vurdere at man kunne ha nytte av fysikalsk behandling, og at en ikke er i behov for legespesialistundersøkelse. I slike tilfeller, som er behandling i primærhelsetjenesten med eller uten henvisning fra lege i primærhelsetjenesten, er gjerne ikke denne behandlingen dekket av Vertikal Helse. Dersom det er avtalt et antall fysikalske behandlinger uten krav om henvisning vil dette være beskrevet i forsikringsbeviset.
 • Henvisning til spesialist?: Men er han i behov for en utredning hos legespesialist? Frank opplever smertene som svært begrensende, kneet som ustabilt og fastlegens kompetanse på knær er begrenset til et generelt nivå. Fastlegen beslutter at det er behov for en vurdering hos en ortoped og henviser til spesialisthelsetjenesten. Frank ber om en kopi av henvisningen fra legekontoret i tilfelle han ikke får rask hjelp i det offentlige.
 • Offentlige ventelister og rett legespesialist via Helseforsikringen: Det er lange ventetider på ortoped og Frank får ikke time før om 3 måneder på sitt lokale sykehus. Han benytter seg av Helseforsikringen via saken han allerede har registrert på kneet for MR. Han laster opp henvisningen via sikker.vertikalhelse.no og får en medisinsk rådgiver. Saken er forsikringsmessig dekket og han blir sendt til en dyktig privat legespesialist med rett kompetanse.
 • Spesialistundersøkelse og behandlingsplan: Ortopeden gjør grundige undersøkelser og lager en spesialisert behandlingsplan for Frank. En behandlingsplan kan til eksempel bestå av operasjon, injeksjoner, fysikalsk behandling eller en kombinasjon av flere behandlingsformer.
 • Behandling og retur til et aktivt liv: I tilfellet til Frank blir han sendt til operasjon og deretter en post operativ opptreningsperiode med fysioterapeut, dekket av Vertikal Helse. Operasjonen er vellykket og etter noen måneder med opptrening og kontroll hos ortopeden er Frank tilbake på håndballtrening med kollegene sine igjen.