Publisert:

Hva er forskjell på fastlegen og spesialistene?

Vi snakker ofte om primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men hvor går egentlig grensen for hva fastlegen kan behandle? Og når blir jeg sendt videre til en spesialist?

Hvem gjør hva?

  • Primærhelsetjenesten er delen av helsevesenet som er organisert i kommunene. Den består av de allmennpraktiserende legene som ofte kalles fastleger. Men primærhelsetjenesten er også hjemmesykepleien, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, og kiropraktorer.
  • Spesialisthelsetjenesten er den statlige delen av helsevesenet. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for somatiske* og psykiatriske sykehus, i motsetning til psykiatrien som omhandler psykiske lidelser og behandling av disse samt andre institusjoner og ambulansetjenesten. (*Somatikk kalles den delen av medisinen som refererer til den fysiske delen av kroppen).
  • Legespesialist er en lege som har spesiell innsikt i og godkjent videreutdannelse i et spesielt område av medisinen. En legespesialist tilhører spesialhelsetjenesten.

Innføring av henvisningsplikt

Med fastlegeordningen ble det innført henvisningsplikt. Det betyr i praksis at pasienter som skal til legespesialist må ha henvisning fra en fastlege. Målet med dette er kortere ventetid hos spesialister, og at fastlegene selv løser de problemene som kan løses lokalt. Manuellterapeuter og kiropraktorer har også fullmakt til å henvise pasienter til spesialist.

Hva har dette med helseforsikringen å gjøre?

Vertikal Helseforsikring kan du bruke i tilfeller som krever behandling av spesialisthelsetjenesten, altså en legespesialist. Du bruker ikke helseforsikringen din dersom du behandles i primærhelsetjenesten. En spesialist i allmennmedisin tilhører primærhelsetjenesten.

Almennlegen kan litt om mye, spesialisten kan mye om litt.

Når du kommer i en situasjon der du ønsker å bruke helseforsikringen din, trenger du imidlertid en henvisning til legespesialist fra fastlegen din, eller en annen med henvisningsrett.

Henvisningen sender du til Vertikal Helse sammen med et ferdig utfylt fullmaktsskjema, og veien videre inn i spesialisthelsetjenesten går du sammen med din medisinske rådgiver i Vertikal Helse.

Et eksempel på behandlingsløp ved bruk av helseforsikringen

  • Du har vondt i et kne, og tar kontakt med fastlegen din, men du blir ikke bedre.
  • Det besluttes at du skal henvises til MR av kneet. Undersøkelsen gjennomføres av en radiolog, som er en legespesialist.
  • Ta kontakt med Vertikal Helse. Helseforsikringen din dekker utredning henvist fra fastlegen til spesialistlege/spesialistundersøkelser. Men tolkningen av resultatet sendes tilbake til fastlegen din. Dermed befinner du deg på dette tidspunktet i grenseland mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
  • Det som blir avgjørende, er vurderingen fastlegen tar på grunnlag av resultatet som kommer fra MR- undersøkelsen. Hvis du henvises til legespesialist for videre behandling, dekkes dette av helseforsikringen din.
  • Videre behandling kan være operasjon, injeksjonsbehandling, fysikalsk behandling eller videre utredning. Fysikalsk behandling tilhører primærhelsetjenesten, men dekkes når det er anbefalt behandling fra spesialisthelsetjenesten.