Vertikal-Helse-slik-jobber-vi

Publisert:

Hva er kjernejournal?

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

Mer informasjon finner du hos Helse Norge.

Hva er registrert i kjernejournalen?

Kjernejournal samler informasjon fra flere kilder. I din kjernejournal kan du finne opplysninger om:

  • Kritisk informasjon om f.eks. legemidler du bruker
  • Legemidler du har mottatt på resept (inntil 3 år)
  • Dine sykehusinnleggelser
  • Spesielle kommunikasjonsbehov.
  • Opplysninger om nærmeste pårørende
  • Egen sykdomshistorikk

Hvem har tilgang til min journal?

I journalen vil det være en oversikt over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal. Bare godkjente helsetjenester får tilgang til kjernejournal gjennom sitt eget journalsystem og i et lukket helsenett. Kun autorisert helsepersonell får slå opp i kjernejournal, og bare når de gir deg helsehjelp.

Du kan selv regulere hvem som får innsyn og hvordan kjernejournal skal brukes.

Har jeg en kjernejournal?

Kjernejournal opprettes automatisk for innbyggere i Norge.

Du vil kunne opprette kjernejournal selv om du har D-nummer og ikke fødselsnummer. Innholdet vil da bli automatisk videreført til ny kjernejournal når du får fødselsnummer.

Barn får også automatisk sin egen kjernejournal. Helsepersonell som behandler barnet vil kunne se kjernejournalen til barn under 16 år. Når barn fyller 16 år kan de få digital tilgang til sin egen kjernejournal på helsenorge.no, dersom de har BankID.

Lignende artikler

Se alle