Publisert:

Hvem bør ta influensavaksine?

Mange er usikre på om de bør vaksinere seg. Hvor effektiv influensavaksinen er dersom man blir syk, og hvem er egentlig i risikogruppen?

En sjelden gang kan influensa medføre alvorlig sykdom og lege må kontaktes. Risikoen er størst hos dem som har en annen sykdom i tillegg, som for eksempel hjerte- eller lungesykdom. Enkelte risikogrupper, pasienter med nedsatt immunforsvar, hjerte- og lungesyke og eldre, kan få komplikasjoner i form av andre infeksjoner. Lungebetennelse er den hyppigste komplikasjonen. I slike tilfeller kan det være behov for sykehusinnleggelse. Hvis du er gravid, eller i en av risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom, eller få andre komplikasjoner av influensa, ring fastlege eller legevakt for å få nødvendig behandling og oppfølging.

Bør jeg vaksinere meg?

Det anbefales spesielt å vaksinere seg hvis du er over 65 år, er gravid (særlig 2. og 3. trimester), eller har en sykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensaen så godt. Har man nær kontakt med folk i risikogruppen, gjennom jobb eller omgangskrets, bør du vaksinere deg for å hindre spredning av viruset.

Er du selv ikke i risikogruppen for å bli alvorlig syk dersom du blir smittet av influensa, anbefales det likevel å vaksinere seg. På denne måten får man høyest mulig vaksinasjonsdekning generelt i befolkningen, av smittehensyn overfor risikogruppene, anbefaler medisinsk direktør Fredrik Herman Halvorsen.

Risikogrupper

  • Alle etter fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  • Barn og voksne med: diabetes mellitus type 1 og 2, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte-kar sykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom, nedsatt infeksjonsforsvar eller svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • I tillegg anbefales vaksinen for helsepersonell som har pasientkontakt, for husstandskontakter til pasienter som bruker immundempende behandling, og til svinerøktere eller andre som har regelmessig kontakt med levende griser. De siste gruppene vaksineres først og fremst for å beskytte andre mot smitte (indirekte beskyttelse)

Hvor effektiv er influensavaksinen?

Influensavaksinen kan være effektiv, det avhenger av hvor godt vaksinen matcher for det aktuelle influensaviruset. Vaksinasjonen må gjøres lenge før influensasesongen starter basert på antakelser av hvordan årets influensavirus er. Ofte treffer man godt og det er beregnet at vaksinen i gjennomsnitt gir ca. 60-90% beskyttelse.

Dersom du blir syk og har tatt vaksine, blir forløpet som regel mildere enn hos uvaksinerte. For personer med kroniske sykdommer kan dette være en viktig effekt som kan forebygge alvorlig sykdomsforløp og dødsfall.

Vertikal-Helse-legen-kommer-hjem-til-deg Vertikal-Helse-legen-kommer-hjem-til-deg

Influensaviruset er av natur meget ustabilt og har en stor evne til å kontinuerlig endre arvestoffet sitt og følgelig også sine egenskaper. Disse endringene gjør at nye influensavirus hele tiden oppstår, og det er vanskelig for kroppen å danne en effektiv beskyttelse mot framtidige infeksjoner da antistoffene som dannes mot viruset etter en gjennomgått en influensasykdom ikke nødvendigvis gjenkjenner det neste influensaviruset. Vanligvis er endringene i influensaviruset små fra år til år. Dette betyr at noen mennesker har en viss beskyttelse fra tidligere gjennomgått influensa, mens andre år skjer det større endringer som medfører at de aller fleste mangler immunitet mot det nye viruset. Noen år kan influensaepidemien være ganske mild, mens de i de verste tilfellene kan utvikle seg til alvorlige pandemier.

Les om forskjellene mellom forkjølelse og influensa

Lignende artikler

Se alle