Vertikal Helse 1582646239 dame sitter hjemme

Publisert:

Livreddende kreftmedisin kan koste flere hundre tusen kroner i måneden

Derfor dekker vi gentest av kreftceller, vurdering hos en uavhengig spesialist og persontilpasset kreftbehandling.

- Å vente på en avklaring på en så alvorlig diagnose som kreft skaper mye bekymring. Heldigvis er det bare et fåtall som får denne diagnosen, sier lege og medisinsk direktør i Vertikal Helse, Fredrik Herman Halvorsen.

Hjelp ved utredning og behandling av kreft

Ved mistanke om alvorlig sykdom kan ventetiden på diagnose kortes ned betraktelig ved at utredningen foretas i det private helsevesenet. Blir det konstatert kreft vil den videre behandlingen skje ved et offentlig norsk sykehus.

- Her er det offentlige veldig gode, med kort ventetid og standardiserte pakkeforløp ved en rekke kreftdiagnoser, forklarer Halvorsen.

I noen tilfeller finnes det tilgjengelig kreftmedisin i Norge som ennå ikke tilbys i det offentlige. Dette kan da være mulig å få dekket gjennom helseforsikringen.

- Vårt hovedfokus er å hjelpe pasienter å få tilgang til den beste behandlingen som er tilgjengelig i Norge. Derfor velger vi også å inkludere nye medisiner og persontilpasset behandling, som immunterapi.

Fredrik Herman Halvorsen, lege og medisinsk direktør i Vertikal Helse

Individuell tilnærming

Immunterapi mot kreft har blitt tatt i bruk de siste ti årene. Her aktiveres kroppens eget immunforsvar og tar opp kampen mot kreftcellene.

- Da jeg begynte som onkolog ved Radiumhospitalet fulgte all diagnostiseringen og behandlingen av pasientene fastlagte retningslinjer. I dag får de aller fleste pasientene en eller annen grad av individuell tilpasning, forteller Marius Normann ved Kreftklinikken AS.

Den erfarne kreftlegen behandler mange av Vertikal Helse og Ifs kunder. Kreftklinikken, som han startet i 2019, spesialiserer seg nettopp på persontilpasset behandling, som foreløpig ikke er alltid tilgjengelig i det offentlige helsevesenet.

Marius Normann, onkolog ved Kreftklinikken AS

Nye medisiner og behandlingsformer skal gjennom flere ledd med godkjenninger. Først internasjonalt, så her i landet. Etter at medisinene er godkjent til bruk i Norge skal det også foretas en nytte-kostnadsanalyse før disse eventuelt tilbys på norske sykehus og finansieres av det offentlige. Denne prosessen kan ta flere år.

- Dette var også grunnen til at jeg gikk over til det private, forklarer Normann og utdyper:

- Jeg så at det var et tomrom mellom hva som finnes av mulige behandlinger og det som pasientene fikk tilbud om i det offentlige. Alle kreftpasienter fortjener en individuell vurdering og tilnærming til sin sykdom.

Nye medisiner i kampen mot brystkreft

Med Rosa sløyfe-aksjonen i oktober og Movember-kampanjen i november er det ekstra mye fokus på kreft om høsten. Formålet med markeringer som dette er å spre kunnskap, vise solidaritet med dem som er rammet og støtte kreftforskningen.

På forskningsfronten har det blitt gjort enormt store fremskritt de siste 20 årene. Tre av fire som får kreft i Norge i dag overlever, viser tall fra Kreftforeningen. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden.

Et slikt forskningsfremskritt er ny medisin for behandling av HER2-positiv brystkreft. Dette er den mest aggressive formen for brystkreft. I underkant av 15 prosent som blir diagnostisert med brystkreft har denne typen.

- Ny forskning viser at den nye medisinen fungerer signifikant bedre enn andre behandlingsalternativer. Det er bare et tidsspørsmål før denne medisinen blir tilgjengelig i det offentlige. Enn så lenge kan helseforsikringen spille en nøkkelrolle og gi raskere tilgang til den mest moderne behandlingen.

Sjekk hva som er inkludert

I den barteglade Movember-måneden er det prostatakreft som er i fokus. Dette er den vanligste formen for kreft blant menn. Med riktig behandling kan de aller fleste blir helt friske eller leve et langt liv med diagnosen.

- Med annengenerasjons hormonbehandling har vi også fått god kontroll over prostatakreft med spredning. De nye medisinene gir pasientene flere leveår med god livskvalitet.

Persontilpasset kreftbehandling koster alt fra 35 000 til flere hundre tusen kroner i måneden, avhengig av medisintypen og om flere ulike medisiner må kombineres for å oppnå ønsket effekt.

Har du helseforsikring eller vurderer en helseforsikring, sjekk hva som faktisk er inkludert når det kommer til kreft, råder Normann.

- Det er stor forskjell på hva de ulike helseforsikringene dekker av kreftutredning og –behandling. Forsikringen bør dekke gentest av kreftcellene og persontilpasset behandling som er tilgjengelig i Norge.

Inkludert i din helseforsikring:

  • Konsultasjon hos legespesialist innen 10 virkedager
  • Second opinion, vurdering av diagnose og behandlingsforløp hos en uavhengig spesialist
  • Konsultasjon hos kreftlege for å avdekke behovet for ytterligere diagnostiske tester og vurdering av persontilpasset kreftbehandling. Disse må være godkjent i Norge, men trenger ikke å være finansiert av eller tilgjengelig i offentlig norsk helsevesen
  • Personlig rådgiver som følger deg gjennom utredningen og behandlingen

Lignende artikler

Se alle