Coronavirus shutterstock 1625206747

Publisert:

Sist oppdatert:

Koronaviruset (Covid-19) – bør vi være bekymret?

Dette viruset sprer seg fortere enn vanlig influensavirus. Likevel er risikoen for alvorlig sykdom relativt lav, sier Fredrik Herman Halvorsen, medisinsk direktør i Vertikal Helse.

Skrevet i samarbeid med: Fredrik Herman Halvorsen, MD PhD, medisinsk direktør i Vertikal Helse.


Hva er Koronaviruset Covid-19?

Viruset som nå har fått navnet Covid-19, er en del av Korona-virus familien. Denne virusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveiinfeksjon. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall.

Det nye koronaviruset, Covid-19, er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) som også tilhører koronavirusfamilien. Viruset som forårsaker MERS (Middle East Respiratory Syndrome) er også et annet koronavirus.

De fleste tilfellene av Covid-19 som er rapportert (ca 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Koronavirus finnes også hos dyr og i sjeldne tilfeller kan slike koronavirus utvikle seg slik at de kan smitte fra dyr til mennesker og videre mellom mennesker. Dette så man under SARS-epidemien i 2002. Da kom smitten antagelig fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr. Det antas at dette også er tilfellet nå med Covid-19. Dromedarer og kameler var smittekilde for sykdommen MERS som ble oppdaget i 2012.

Utbruddet av Koronaviruset startet på et matmarked i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Det er mange levende dyr på disse matmarkedene i Kina, og det antas at dette viruset er overført fra dyr (flaggermus) til menneske.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært situasjonen som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse» (PHEIC).

Koronavirus Covid19 shutterstock 1624415920
Vertikal-Helse-hjemmekontor-for-ansatte

Relatert artikkel

Koronaviruset (Covid-19) påvirker oss alle

Vi ønsker å bidra til å redusere smitte av koronaviruset i befolkningen og vi tar derfor våre forhol...

Hvor har viruset spredd seg?

Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

Du kan følge med på utviklingen og spredningen av Covid-19 live her

Kart koronavirus covid19

Se digitalt kart

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Hvordan smitter Koronaviruset Covid-19?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at viruset overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Når viruset først har smittet et menneske har det ofte rask spredning. WHO anslått inkubasjonstid til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager. Et aspekt med dette viruset er at man tror at inkubasjonstiden kan være så lang som 14 dager (14 dager fra man er smittet til man får symptomer). Hvis inkubasjonstiden er 1 dag tar det kun 1 dag fra man er smittet til man er syk og kan isoleres, med andre ord 1 dag der man kan smitte andre. Hvis inkubasjonstiden er 14 dager tar det 14 dager fra man er smittet til man blir syk og i hele denne perioden kan man går fritt rundt og smitte andre.

Dersom en person er smittet av Covid-19, kan vedkommende videreføre smitten til i snitt tre stykker. Dette er samme spredningsfare som Sars.

Hvordan kan vi hindre videre smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Det at folk tar forhåndsregler i forhold til hygiene er det som forhindrer at et virus kan spre seg.

Det finnes foreløpig ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen. Det antas at dette kan ta oppimot 18 måneder en vaksine kan være klar.

Smittsomheten går ned hvis alle vi som enkeltpersoner hører på informasjonen vi får fra helsemyndighetene våre og tar den alvorlig. Det er et felles ansvar å beskytte sårbare grupper mot Covid19, og hvis alle gjør sin innsats, kan vi begrense risikoen for alle.

GOD HÅND -OG HOSTEHYGIENE FOREBYGGER SMITTE:

 • Syke personer bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese da det beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler etter håndvask
 • God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

Husk å vaske godt helt ut til fingertupper og hele tommelen

Hand washing resize md

Er viruset dødelig?

Hvis kroppen er frisk i utgangspunktet er risikoen for å dø lav, sier Fredrik.

Hvis man allerede har andre sykdommer, er kroppen mer utsatt når den får enda en sykdom å stri med. Det betyr at de som er syke fra før, eller av andre grunner har mindre reservekapasitet (f.eks. pga alder over 65 år) har økt risiko hvis man smittes.

Foreløpig har ca 1 286 00 mennesker blitt smittet av Covid-19, 27 000 av disse har blitt friskmeldte etter å ha vært smittet og 70 300 har dødd av viruset. Til sammenligning hadde Sars viruset en dødelighet på 15 %, Covid-19 har i dag en dødelighet på 5%.

Hva er tidlige symptomer på smitte?

Covid-19 fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom.

Symptomer:

 • Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon.
 • Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom.
 • En del har også blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen.

Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom, lungesvikt og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.

Les Folkehelseinstituttets tips om forebygging av smitte

Er det trygt å reise?

Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder reiser til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april. Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for helsefaglige reiseråd til norske borgere og vurderer situasjonen fortløpende.

Se Folkehelseinstituttets fakta og reiseråd

Man kan risikere å bli satt i karantene når man er kommet hjem fra en reise dersom Folkehelseinstituttet mener man har høy risiko for å ha blitt smittet.

Vertikal-Helse-reise-tips

Har du har spørsmål om Covid19?

Folkehelseinstituttet oppdaterer daglig sine anbefalinger og retningslinjer. Du kan finne svar på det meste av spørsmål relatert til koronavirus her.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye Covid19 viruset?

Flere kommuner har opprettet et eget telefonnummer dersom du mistenker at du er smittet av Covid-19 (koronaviruset). Disse telefonnumrene vil være med på å avlaste legevakten, som den siste tiden har hatt veldig stor pågang. For å sikre at alvorlig syke kommer igjennom på legevaktens telefon bes befolkningen ikke ringe legevakten hvis de ikke er alvorlig syk.

Oslo kommune sitt telefonnummer er: 21 80 21 82

Kry tilbyr også en koronasjekk basert på symptomer når du logger deg inn i appen.

Koronatelefonen i Oslo svarer på spørsmål som:

 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Har du mistanke om alvorlig sykdom skal du først ringe ditt legekontor eller legevakten for få råd og avtale om undersøkelse:

 • Ring fastlegen din eller
 • Legevakt på telefon 116 117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i fastlands-Kina de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Tiltak i befolkningen forsinker smitteoverføring og sprer sykdomstilfellene ut over en lenger periode. Det reduserer belastning på helsevesenet, og kjøper oss tid til å forstå viruset bedre – kanskje til og med finne gode behandlingsalternativer.

Lignende artikler

Se alle