Vertikal-Helse-smerte-på-alvor

Publisert:

- Vi tar smerte på alvor

Konsekvensene av kronisk smerte er enorme. Ubehandlet smerte er en verdensomspennende epidemi. Men det finnes annen behandling enn smertestillende.

Konsekvensene av kronisk smerte er enorme. Ubehandlet smerte er en verdensomspennende epidemi. Men det finnes annen behandling enn smertestillende.

- Smerte påvirker individet på alle måter, både sosialt, fysisk, psykisk og økonomisk. Muskel- og skjelettplager er svært vanlig i den norske befolkningen, forteller anestesilege Gisle Granhus.alt

Granhus driver klinikken Smerteterapeuten sammen med intensivsykepleier Anja Sandvig Granhus. Dette er en spesialistklinikk med fokus på kroniske smerter i nakke og rygg, og bruk av intervensjonsbehandling mot kroniske smertetilstander. Klinikken samarbeider med Vertikal Helse i forhold til behandling av smertepasienter.

- Muskel- og skjelettlidelser utgjør et stort samfunnsproblem. Smertepasientene har generelt økt sykefravær, høyere selvmordsrate og kortere forventet levetid, sier Gisle Granhus.

Gisle Granhus - Anestesilege

Hvorfor blir jeg ikke tatt på alvor?

- Dessverre er smerte en lavstatusdiagnose. Behandlingstilbudet er utilstrekkelig og preget av ressursmangel. Ofte blir utgangen for en smertepasient uføretrygd og medisinering med vanedannende morfinpreparater, sier Granhus. Han mener at den tradisjonelle skandinaviske oppfatningen av muskel- og skjelettsmerter ikke er nyansert nok.

- For eksempel er det i 30 år hevdet at 85 prosent av korsryggsmerter har ukjent årsak. Oppfatningen er at 10 prosent kan opereres (prolaps, trange nervekanaler) og 5 prosent er sekundært til annen sykdom (kreft, infeksjon, brudd). Med et slikt utgangspunkt er det umulig å stille spesifikke diagnoser – og behandlingen blir for generell, hevder anestesilegen.

Smerter i korsryggen har en årsak

- Vår tilnærming er mer nyansert enn den tradisjonelle. Vi tror at korsryggsmerter slett ikke er uspesifikke, men fordeler seg slik: 15 prosent av pasientene har fasettledds-smerter, 15 prosent er knyttet til smerte fra det store bekkenleddet og rundt 40 prosent har sammenheng med smerte fra mellomvirvelskivene.

Gisle Granhus har erfart at musklene sjelden er den primære årsaken til smerte. Årsaken kan være slitasje av ledd (artrose), betente senefester, trange nervekanaler som gir irritasjon av nerver som går ut i kroppen. Skade og slitasje av mellomvirvelskivene er også vanlig. Muskelsmertene er veldig ofte sekundære. Et smertefokus som står for lenge ubehandlet kan i seg selv føre til en overfølsomhet i nervesystemet og vedvarende kroniske smerter (nevropati).

Bekymret for økt bruk av sterke smertestillende

- Intervensjonsbehandling er et godt alternativ når konservativ behandling som fysioterapi og bruk av milde smertestillende ikke fører frem. Titusener av pasienter i Norge kunne hatt glede av dette. Men slik behandling er dessverre nærmest fraværende på norske sykehus, sier Gisle Granhus.

Han vil gjerne sette intervensjonsbehandling på det medisinske kartet før dosettene fylles med sterke medikamenter.

- Jeg er bekymret for at det blir mer og mer akseptert å bruke sterke morfinpreparater til smertepasienter som ikke er i livets sluttfase. Disse er meget vanedannende, og faren for overdosering er stor. Overdosedødsfall etter bruk av medikamenter som er utskrevet av lege, øker i hele verden. Slike preparater virker dessuten ofte dårlig og har betydelige bivirkninger, sier Gisle Granhus.

Vertikal-Helse-Stress-ned-10-tips

Relatert artikkel

Smertebehandling/intervensjon - få korrekt diagnose før behandling

- Vi bruker mye tid på å stille en så eksakt diagnose som mulig. Som regel trenger vi et MR-bilde av...

Lignende artikler

Se alle