Ofte stilte spørsmål

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Helseforsikring

  • Hvordan forholder vi oss til koronaviruset? Viktig informasjon

   Vertikal Helse følger Folkehelseinstituttets anbefalinger til enhver tid. Det kan bli utfordringer i det private helsevesenet når det gjelder kapasitet og bemanning, hvilket kan påvirke vår leveranse innenfor angitte garantitider.


   I den grad det blir kapasitetsproblemer hos våre samarbeidspartnere sykehus/klinikker, vil kunder med henvisning med mistanke om alvorlig sykdom bli prioritert. Våre medisinske rådgivere/sykepleiere vil gjøre sitt ytterste for at du får den hjelpen du trenger, men håper på forståelse for at vi må gjøre prioriteringer.


   Vertikal Helse ønsker å bidra til å redusere smitte av Koronaviruset i befolkningen og vi tar derfor våre forhåndsregler. For å unngå spredning blant vår ansatte har vi besluttet å innføre hjemmekontor for grupper av våre ansatte, men dette vil ikke gå utover våre kunder med hensyn til henvendelser og oppfølging.


   Undersøkelser eller behandlinger som må utsettes på grunn av Koronaviruset, det vil si forhold utenfor Vertikal Helses eller behandlingsstedets kontroll, vil ikke bli dekket som garantibrudd, dette gjelder også ekstrautgifter forårsaket av Koronavirusutbruddet.


   Folkehelseinstituttet oppdaterer daglig sine anbefalinger og retningslinjer. Du kan finne svar på det meste av spørsmål relatert til koronavirus her

   Les også vår artikkel om koronaviruset her

  • Jeg har fått en henvisning, kan Vertikal Helse hjelpe meg?

   Ja, vi kan bistå deg, ber om at du registrerer en sak og du vil komme i kontakt med en medisinsk rådgiver.

  • Dekker helseforsikringen fysioterapi, naprapat, manuellterapeut og kiropraktor?

   Vi dekker behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, manuell terapeut, naprapat og osteopat hvis du har henvisning fra legespesialist, eller har ett antall behandlinger inkludert i din helseforsikring. Dette finner du i din forsikringsavtale.

  • Hva dekker helseforsikringen?

   Forsikringen dekker radiologiske undersøkelser og utredning hos legespesialist etter henvisning fra din lege. Behandlinger og operasjoner etter henvisning fra legespesialist dekkes når medisinsk rådgiver har forhåndsgodkjent behandlingen/operasjonen.

  • Hvordan bruker jeg helseforsikringen?

   Det første du må gjøre er å oppsøke en lege. Dersom legen mener det er nødvendig, henvises du til MR/ røntgen undersøkelser eller direkte til legespesialist. Henvisningen(e) sender du til oss i samme prosess som når du registrerer din sak. Når du registrerer din sak sender du også inn et fullmaktskjema. Denne fullmakten gir oss rett til å representere deg og innhente relevante medisinske opplysninger om deg fra lege eller sykehus. Vertikal Helse har taushetsplikt, og opplysninger av medisinsk art gis ikke til bedriften eller andre som ikke er direkte involvert i behandlingen. Når vi legger frem tilbud om behandling, er du i din fulle rett til å avvise dette. I slike tilfeller kan vi ikke garantere at du får tilbud om behandling innen avtalt garantitid. Du er heller ikke forpliktet til å ta i mot tilbudet om behandling innen avtalt tid, dersom du trenger lengre tid til å forberede deg før spesialistkonsultasjonen, operasjonen eller behandlingen.

  • Dekker helseforsikringen psykolog- og psykologisk førstehjelp?

   Vi dekker inntil 10 behandlinger hos klinisk psykolog innenfor en 12 måneders periode fra din første behandlingsdato. Forsikringen omfatter behandling hos psykolog med henvisning fra lege. 12 timer psykologisk førstehjelp er inkludert i helseforsikringen uten henvisning.

  • Hva skjer etter at jeg har vært til radiologisk undersøkelse?

   Etter ca 7-10 dager blir svar på undersøkelsen sendt til henvisende lege. Ta kontakt med din lege som vil avgjøre om han/hun vil henvise deg videre til andre undersøkelser eller til en legespesialist. Dersom du blir henvist videre til en ny undersøkelse eller til en legespesialist, kan du sende henvisningen til oss og vi kan bistå deg videre.

  • Jeg har sendt en henvisning, har dere mottatt den?

   Vi kontakter deg i løpet av noen virkedager etter at vi har mottatt dine papirer. Dersom du ikke har mottatt bekreftelse på e-post eller sms, har vi mest sannsynlig ikke mottatt papirene dine, vi ber da om at du sender papirene på nytt.

  • Når trer garantitidene i kraft?

   Garantien for spesialistkonsultasjon beregnes fra første virkedag etter at vi har mottatt underskrevet og gyldig fullmakt fra deg, samt henvisning fra lege med dokumentert behov for tjenester omfattet av våre medlemsbetingelser. Garantien for behandling/operasjon beregnes fra første virkedag etter at det er avklart fra legespesialist hvilken type behandling/operasjon det er behov for, og nødvendige opplysninger (epikrise, radiologi svar m.m.) er mottatt hos oss. Vi må ha medisinsk faglig dokumentasjon for å kunne bestille operasjoner m.m. Dersom du befinner deg på tjenestereise, ferie eller lignende opphold i utlandet, blir garantitiden beregnet fra det tidspunkt du igjen befinner deg i Norge.

  • Når jeg har helseforsikring kan jeg selv bestille time til MR eller legespesialist og få dette refundert?

   Utgifter under helseforsikringen må være forhåndsgodkjent av Vertikal Helse. Det vil si at en medisinsk rådgiver må ha godkjent timene/utgiftene før du kan gjennomføre undersøkelsen/legetimen.

  • Hvordan får jeg refusjon for behandlinger som er godkjent?

   Du må fylle ut et refusjonsskjema og sende dette til Vertikal Helse sammen med kvitteringer. Alle utlegg skal være skal være forhåndsgodkjent av Vertikal Helse.

  • Hva dekker helseforsikringen av reiseutgifter ved konsultasjon/operasjon?

   Dersom behandlingen/operasjonen ikke kan utføres av det offentlige helsevesenet i løpet av garantitiden dekker forsikringen også rimelige og nødvendige reise- og oppholdskostnader, slik at du kan få behandlingen annet sted i Norge eller i Europa. Drosje dekkes på medisinsk grunnlag. Dette skal alltid forhåndsgodkjennes av en av våre medisinske rådgivere. Se forøvrig våre forsikringsvilkår pkt 5.1.10

  • Hvordan gjøres det med betaling hos fysioterapi, naprapat, manuellterapeut og kiropraktor?

   Du blir behandlet ved Vertikal Helse sitt nettverk, faktura for behandling vil derfor bli sendt direkte fra din behandler til Vertikal Helse.

  • Hvor lang tid tar det før jeg får refundert mine utlegg?

   Dersom du har sendt oss fullstendig utfylt refusjonsskjema, får du dine utlegg refundert innen 20 dager.

  • Hvilket telefonnummer ringer jeg når jeg er nyoperert?

   Er du satt opp for operasjon gjennom Vertikal Helse, vil du få oppgitt et eget telefonnummer av din medisinske rådgiver, som du kan ringe de første fem dagene etter operasjon.

  • Hvilket telefonnummer ringer jeg når jeg har en alvorlig sykdom?

   Din medisinske rådgiver vil vurdere ditt behov og gi deg nummeret til vår vakttelefon. Alvorlig sykdom inkluderer alle som har en kreftsykdom under aktiv behandling, og alvorlige sykdommer som hjertesykdommer, nevrologiske sykdommer og annet.

  • Hvilke behandlingssteder samarbeider dere med?

   Vi samarbeider med kvalifiserte sykehus og behandlingssteder innen det offentlige og private. Behandlingsstedet velges utfra geografi og medisinsk kompetanse. I tilfeller hvor ikke medisinsk kompetanse finnes i Norge, vil vi søke å finne denne kompetansen i Norden og/eller Europa for å sikre at du får riktig behandling og kommer til behandling innen garanttiden.

  • Hvordan er prosessen ved bruk av helseforsikringen?

   Behov for spesialistkonsultasjon?
   I dagens helse-Norge kan du noen ganger måtte vente i lang tid før du får time til legespesialist. Med helseforsikring er du garantert en konsultasjon innen 7 eller 10 virkedager. Garantitiden gjelder fra første virkedag etter at fullmaktsskjema og henvisning er mottatt.

   Før sykehusbehandling:
   Etter time hos legespesialist blir du kontaktet av medisinsk rådgiver i Vertikal Helse. All behandling som legespesialisten har henvist deg til vil din medisinske rådgiver sørge for blir gjennomført. Din medisinske rådgiver organiserer time til operasjon og andre behandlingstiltak og du blir infomert om timen pr telefon.

   Valg av behandlingssted:
   Opplysningene om din sykdom og behovet for operasjon eller behandling er avgjørende for valg av behandlingssted. Du vil bli tilbudt det beste og mest egnede behandlingsstedet i henhold til din situasjon og behov, som også skal være i samsvar med dine ønsker.

   Vertikal Helse bruker primært norske behandlingssteder, og vi legger opp til at du skal få behandlingen din så nært ditt bosted som mulig. Men vi samarbeider også med behandlingssteder med høy kvalitet utenlands, som anbefales i de tilfeller der behandlingen her anses som kvalitativt bedre for den aktuelle behandlingen. Du vil selv være delaktig i avgjørelsen av behandlingssted før endelig bestilling foretas, men vi vil primært anbefale behandlingsinstitusjoner vi har kvalitetssikret.

   Transport til og fra behandlingssted:
   Dersom du har behov for transport til eller fra behandlingssted, vil Vertikal Helse dekke nødvendige kostnader. I tilfelle hvor det av medisinske grunner er behov for spesialtransport eller følge av helsepersonell, dekkes dette av helseforsikringen.

   På behandlingsstedet:
   Din medisinske rådgiver i Vertikal Helse holder løpende kontakt med deg før, under og etter behandlingen. Har du spørsmål du ikke har fått svar på, kan din medisinske rådgiver formidle dem til ansvarlig spesialist på behandlingsstedet.


   Ved opphold på behandlingssted i et annet skandinavisk land kan språkproblemer av og til gjøre det vanskelig å forstå all informasjon som gis. Da er Vertikal Helse bindeleddet mellom deg og behandlingsstedet.

   I tilfeller hvor det er tilrådelig med operasjon/behandling på et behandlingssted utenfor Skandinavia, dekker vi kostnader relatert til tolk, dersom det er behov for dette.


   Behandlingsstedet som utfører operasjonen/behandlingen er ansvarlig for den medisinske vurderingen og behandlingen. Behandlingsstedet har et selvstendig ansvar og plikt til å vurdere behovet for behandling i hvert enkelt pasienttilfelle. Dersom behandlingsstedet mot formodning ikke finner en medisinsk forsvarlig grunn til å operere, vil Vertikal Helse dekke reise og opphold for deg. Vi tilrettelegger eventuelle postoperative planer i samarbeid med nehandlingsstedet.

   Informasjon til pårørende:
   Vertikal Helse tilbyr å informere en representant for dine pårørende. Din medisinske rådgiver i Vertikal Helse fungerer som et bindeledd mellom deg, behandlingsstedet og den pårørende du har utpekt. Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet, avtales gjennomføringen med medisinske rådgiver. Utføres behandlingen ved et behandlingssted langt fra ditt hjemsted, øker ofte behovet for denne typen informasjonsformidling.

   Oppfølging av pårørende:
   Dersom du ønsker oppfølging av pårørende kan Vertikal Helse tilby dette. Oppfølgingen består i å være bindeledd mellom deg, behandlingsstedet og en representant for de pårørende. I mange tilfeller står behandlingsstedet selv for denne kontakten.

   Utføres behandlingen ved et behandlingssted langt fra ditt hjemsted, øker behovet for denne oppfølgingen. Hvor vidt du ønsker oppfølging av en representant for dine pårørende eller ikke, avtales med din medisinske rådgiver i forkant av operasjonen/behandlingen. Da avtales det også hvordan oppfølgingen skal gjennomføres rent praktisk.

   Etter behandling:
   Hensikten med tett oppfølging på behandlingsstedet er å kvalitetssikre at behandlingen går som planlagt, samt å forberede tilrettelegging av hjemreise og eventuell rehabilitering.

   Rehabilitering:
   I etterkant av enkelte operasjoner/ behandlinger bør pasientene følge et tilpasset rehabiliteringsprogram. Mange behandlingssteder tilbyr dette selv, men i noen tilfeller er det tilrådelig å skreddersy et spesielt opplegg for pasienten.

   Dette er mest vanlig i tilfeller hvor pasienten behandles ved et behandlingssted som ligger langt fra hjemstedet. Da sørger Vertikal Helse for at rehabiliteringsprogrammet tilrettelegges slik at det tilpasses pasientens behov på en best mulig måte. Dette kan for eksempel gjøres ved å legge programmet til en behandlingsinstitusjon som ligger nær pasientens hjemsted. Rehabiliteringsprogrammet dekkes av Vertikal Helse.

   Friskmelding:
   Vår målsetting er å gi medisinsk behandling av best mulig kvalitet, slik at du som er helseforsikret skal komme deg tilbake i arbeidslivet og kunne leve som før. Vi følger derfor opp alle etter behandlingen er gjennomført.

   Second opinion:

   For mange er det viktig å få bekreftet at det behandlingsopplegget man får er riktig. Ved en «second opinion» kan du få svar på om den diagnose og/eller behandling du har fått er den optimale. En annen lege kan kanskje se noe den første ikke har sett, eller ha spisskompetanse som gjør at du får en utvidet vurdering.

   Vertikal Helse vil primært velge en lege ved et universitetssykehus i Norden til en «second opinion». Vi samarbeider også med sykehus i øvrige deler av Europa og USA når det gjelder spesielle sykdommer.

   Sletting av opplysninger:

   Etter avsluttet behandling vil saken lukkes og den Forsikrede kan på eget initiativ be om å få tilsendt dokumenter som inneholder egne helseopplysninger. I motsatt fall vi de medisinske opplysningene bli slettet i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

 • Tannforsikring

  • Dekker tannforsikringen regulering?

   Nei, regulering, eller kjeveortopedi, er ikke dekket av tannforsikringen.

  • Dekker tannforsikringen erstatning av tenner som manglet før forsikringen ble kjøpt?

   Nei, tannforsikringen dekker ikke erstatning av tenner du allerede manglet da tannforsikringen ble kjøpt.

  • Dekker tannforsikringen reklamasjon på tidligere behandling?

   Nei, ved reklamasjoner må tannlegen som behandlet deg kontaktes.

  • Dekker tannforsikringen skader forårsaket av ulykke?

   Ja, tannforsikringen dekker ulykkesskader med inntil 40.000 kroner, utover eventuell støtte fra folketrygden.

  • Dekker tannforsikringen nye skader på en tann som har blitt behandlet med tannforsikringen tidligere?

   Ja, tannforsikringen dekker nye diagnoser på tann som tidligere er blitt behandlet med tannforsikringen.

  • Dekker tannforsikringen årskontrollen?

   Nei, denne utgiften må du dekke selv.

  • Dekker tannforsikringen utført behandling i utlandet?

   Nei, skadebehandling må gjennomføres på en sertifisert klinikk i Norge.

  • Dekker tannforsikringen kosmetiske behandlinger som fasetter, regulering og bleking?

   Nei, kosmetisk behandling er ikke omfattet av forsikringen.

  • Erstatter tannforsikringen refusjon fra folketrygden?

   Nei, kostnader du får dekket gjennom folketrygden blir trukket fra erstatningsbeløpet. Tannlegen ordner med eventuelle refusjoner for deg.

  • Dekker tannforsikringen sykdom i munnhulen?

   Nei, sykdom i munnhulen dekkes i stor grad av folketrygden.

  • Hva om behandlingen overstiger grensene?

   Overstiger behandlingen 40 000 per skade eller 40 000 per år må den forsikrede selv betale det overskytende.

  • Må jeg legge ut for behandlingen selv?

   Hvis du går til en tannklinikk vi samarbeider med slipper du å legge ut for behandling som er dekket av tannforsikringen. Du betaler kun egenandelen din. Hvis du går til en tannlege som ikke har en samarbeidsavtale må du legge ut for behandling selv og søke refusjon. Vertikal Helse foretar refusjoner på vegne av If. Ta kontakt med oss på tlf 23 01 48 40 dersom du ønsker å bruke tannforsikringen.

  • Må jeg fylle ut skademelding?

   Hvis du går til en tannklinikk vi samarbeider med så ordner tannlegen alt for deg. Du må verken sende inn skademelding, journal eller faktura til oss. Hvis du går til en tannklinikk vi ikke samarbeider med så må refusjonsskjema fylles ut, sammen med journal og faktura.

  • Kan jeg bruke forsikringen min hos alle tannleger?

   Ja, det kan du. Men ved å benytte seg av en tannklinikk vi samarbeider med slipper du å tenke på om behandlingen er dekningsmessig eller ikke siden tannlegen foretar skadeoppgjøret. Vår samarbeidspartner Nordic Dentalpartner sertifiserer tannklinikkene på vegne av If og Vertikal Helse.

  • Hvordan kan tannlegen min få en samarbeidsavtale med oss?

   Tannlegen kan søke om å bli godkjent hos Nordic Dentalpartner.

  • Kan jeg bruke tannforsikringen med én gang den er kjøpt?

   Tannforsikringen gjelder ikke for tannskader som oppstår i løpet av de første 30 dagene etter at tannforsikringen er kjøpt. Hvis skaden skyldes en ulykke, gjelder den også innenfor de første 30 dagene.

  • Når betales egenandelen?

   Ved en tannklinikk vi samarbeider med blir egenandel betalt etter at diagnose er stilt og behandlingen har startet – hos tannlegen. Ved en tannklinikk vi ikke samarbeider med blir egenandelen fratrukket refundert beløp.

  • Hva om man bytter tannlege underveis i behandlingsløpet?

   Her sier vi at et forsikringstilfellet gjelder og du som kunde ikke skal bli skadelidene, men du kan bli nødt til å legge ut for behandling for refusjon.

  • Kan tannlegen henvise til spesialist hvis det er behov for det?

   Ja, det gjøres på vanlig måte.

  • Hva gjør jeg når jeg trenger tannbehandling?

   For et enkelt skadeoppgjør går du til en tannklinikk vi har samarbeidsavtale med og er godkjent av Vertikal Helse. En liste over de tannklinikkene vi samarbeider med finner du over. Finner du ikke en tannklinikk her som du kan benytte, kan du sende inn dokumentasjon og få refundert de behandlingsutgiftene som er dekket på tannforsikringen.

  • Vil jeg få vite på forhånd vite hvor mye behandlingen totalt vil koste?

   For tannklinikker vi samarbeider med utarbeider tannlegen et kostnadsoverslag basert på diagnosen. Får du behandling ved en tannklinikk som ikke har avtale med If og Vertikal Helse må du legge ut for alle behandlingsutgifter. Informasjon om hvor mye som refunderes vil du få etter behandlingen fullført og betalt, og vi har foretatt skadeoppgjøret.

  • Hvor klager jeg dersom jeg er misfornøyd med behandlingen?

   Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen, tar du kontakt med din tannklinikk. Hvis du er misfornøyd med håndteringen av et forsikringskrav, kan du henvende deg til Vertikal Helse. Informasjon om klageadgang finner du i forsikringsbeviset ditt.

 • Helseformidling

  • Hvem kan bruke vår helseformidling?

   Har du ikke helseforsikring men ønsker å betale for privat behandling eller operasjon så hjelper vi deg. Du kan også få hjelp til Fritt Sykehusvalg.

   Har du vår helseforsikring og ønsker bistand til behandlinger som ikke er dekket av forsikringen hjelper vi deg gjerne. Dette kan feks være kosmetiske behandlinger.

  • Behandlingstilbud?

   Vertikal Helse samarbeider med kvalifiserte sykehus og behandlingssteder innen det private og det offentlige. Vertikal Helse søker å finne de beste spesialistene i både Norge, Norden og Europa for å sikre at du kommer raskt tilbake i en aktiv hverdag.

  • Jeg har helseforsikring, kan jeg benytte meg av helseformidling?

   Du må gjerne benytte oss på formiding hvis du ønsker en behandling som ikke er dekket av helseforsikringen. Da er formidlingstjenesten gratis og du betaler kun for selve operasjonen/behandlingen. Hvis derimot din behandling dekkes av helseforsikringen, vil også formidlingtjenester relatert til dette være inkludert.

  • Jeg søker råd og veiledning om behandling?

   Send inn en forespørsel så bistår vi deg videre i prosessen. Det koster ingenting å sende en forespørsel til oss.

  • Jeg vil ha mer informasjon om medlemsprogrammene?

  • Jeg er allerede medlem og søker råd og veiledning?

   Er du allerede medlem hos Vertikal Helse vil noen rådgivningstimer være gratis avhengig av ditt medlemskap. Ta kontakt med oss på dinhelse@vertikalhelse.no så bistår vi deg videre med hensyn til eventuelle spørsmål.

 • KRY

  • Hva er KRY og hvoardan bestiller jeg time?

   Du kan alltid få snakke med en lege, når og hvor du vil, ved hjelp av videosamtaler fra din smarttelefon eller nettbrett. Du logger inn med sikker innlogging, fyller ut et symptomskjema og blir så oppringt av lege. Dersom legen mener du har behov for medisiner får du e-resept, og kan hente medisinen på valgfritt apotek. I noen tilfeller kan legen skrive henvisning til legespesialist.

  • Jeg har fått en henvisning, kan Vertikal Helse hjelpe meg?

   Ja, vi kan bistå deg. Din henvisning sendes til deg via din innboks i KRY appen. Du må selv registrere din sak på vertikalhelse.no og legg ved denne henvisningen.

  • Kan jeg få resept hos KRY?

   Du kan få resept på legemidler akkurat som på et ordinært legekontor. Legene på KRY skriver ikke ut vanedannende medisiner (såkalte A- og B- preparater), eller legemidler som krever fysiske undersøkelser/prøvetaking.

  • Journalføring

   Det føres journal akkurat som ved et besøk på det vanlig legekontor. KRY bruker godkjent elektronisk pasientjournalsystem

  • Informasjonssikkerhet

   All datatrafikk på KRY, inkludert videomøtetrafikken, er beskyttet med kryptering.

   Legene som jobber for KRY logger seg inn med egne ID-kort, som sikrer identiteten deres.

   Informasjonen om timeavtaler behandles som sensitive opplysninger i henhold til personvernloven og pasientsikkerhetsloven. Videomøtene på KRY blir ikke tatt opp og dokumenteres ikke utover legens notater i din journal, akkurat som ved et vanlig legebesøk.

  • Tekniske spørsmål

   KRYs app er tilgjengelig på iOS (v.9.0 eller senere) og Android (v.4.4 eller senere).

   Du trenger også BankID eller BankID på mobil for å logge inn, samt en god internettforbindelse.

 • Helsetelefonen

  • Hva er Helsetelefonen?

   Helsetelefonen betjenes av erfarne sykepleiere og her kan du få hjelp til enkle tips og råd om helse for deg og familien. Du skal ikke ringe Helsetelefonen hvis det er spørsmål knyttet til din helseforsikring – da ringer du 23 01 48 01. Les mer om tjenesten her.

  • Erfarne sykepleiere hjelper deg

   Alle sykepleiere har over ti års erfaring fra offentlige og private helsevesen. Flere av sykepleierne har lang erfaring fra legevakt.

  • Enkel tips og råd

   Nybakte foreldre har mange spørsmål, her kan du få tips og råd. Eller du skal kanskje på reise og har spørsmål om vaksiner. Feber, utslett usikker på hva du skal gjøre? Noen eksempler på hva du kan få hjelp til på Helsetelefonen – ring oss gjerne på 23 01 48 01.

 • Mitt kunde-/avtaleforhold

  • Hvor finner jeg mine avtaledokumenter?

   Er du privatkunde finner du dine avtaledokumenter på Mine sider.

  • Hvor finner jeg oversikt over mitt kundeforhold?

   Er du privatkunde finner du oversikt på Mine sider.

  • Hvilken app anbefaler dere til mitt digitaleforsikringskort for min Android telefon?

   Passwallet

  • Jeg har valgt avtalegiro/e-faktura, men har mottatt ny faktura i posten?

   Din avtale er dessverre ikke godkjent i banken enda og du har derfor mottatt vanlig faktura for denne perioden. Så fort din avtale er godkjent i banken, vil du heretter motta elektronisk faktura. Dette kan ta opptil 6 uker avhengig av bank. Du finner enkel fakturahistorikk på Mine sider.

  • Hvor finner jeg avtalenummer?

   Avtalenummer finner du på ditt forsikringsbevis.

  • Hvor finner jeg mitt forsikringsbevis?

   Er du privatkunde finner du dette på Min sider.

  • Jeg vil si opp min avtale, hva gjør jeg?

   Du må sende oss en skriftlig oppsigelse på e-post.

  • Jeg ønsker å melde inn nye familiemedlemmer, hvordan gjør jeg?

   Gjelder det helseforsikring:

   Send oss en e-post til: post@vertikalhelse.no med ditt avtalenummer eller kundenummer, hvem du ønsker å melde inn, innmeldingsdato samt fødselsdato på familiemedlemmer.

 • Betaling/valg av betalingsmåte

  • Jeg krysset av for avtalegiro, må jeg gjøre noe mer i nettbanken?

   Du behøver ikke å gjøre noe i nettbanken, men det kan gå noe tid fra bestilling til vi har mottatt bekreftelse fra din bank.

  • Hva kreves for å kunne bestille avtalegiro med e-faktura?

   Du å ha BankID tilgjengelig og i noen tilfeller e-fakturareferanse.

  • Hva er min e-fakturareferanse?

   Dette er 00+ditt kundenummer (eks. 00xxxxxxx).

  • Jeg ønsker å endre betalingsmåte, hvordan gjør jeg det?

   Ønsker du å bestille eller kansellere avtalegiro eller e-faktura som betalingsmåte gjør du dette i din nettbank.

  • Jeg ønsker å endre kontonummeret min avtalegiroavtale trekkes fra

   Send oss en e-post eller ta kontakt på telefon 23 01 48 00. Vi vil så sende deg en manuell faktura ved neste betaling og du kan bestille ny avtalegiro, med nytt kontonummer, ved betaling i din nettbank.

  • Mitt kredittkort har utløpt

   Vennligst ta kontakt med oss på telefon 23 01 48 00 slik at vi får oppdatert ditt kortnummer og utløpsdato. Har ditt registrerte kort utløpt kan du oppdatere kortdetaljene ved å logge deg inn på Min Vertikal.

 • Spørsmål om faktura

  Er du kunde hos oss og har spørsmål om din faktura, kan du logge på Mine sider eller send en e-post til kundesenter.


  Er du en av våre samarbeidspartnere og har fakturahenvendelser sendt en e-post til regnskap.