Om oss

Vi er en medisinsk kompetansebedrift med et bredt spekter av helsetjenester

Vi får deg raskere tilbake til en aktiv hverdag

V2 Vertikal Helse N1 Kontor 04 v3

Vår visjon

Vår visjon er å bidra til et bedre helse-Norge ved å gjøre medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle. Vi bistår våre kunder og pasienter med å finne fram til den raskeste og beste behandling og sørger for at du kommer raskest mulig tilbake til en aktiv hverdag.

Vertikal-Helse-ord-og-uttrykk

Litt historie

Vertikal Helse er et datterselskap i If og sammen er vi Norges største leverandør av helseforsikringer. Vertikal Helse ble etablert i 1998 og var den første som tilbød helseforsikring i Norge. Vi sørger for at enkeltpersoner/pasienter får riktig behandling til rett tid. Alle våre pasienter får tildelt en personlig medisinsk rådgiver som følger dem før, under og etter behandling.

I over 20 år har Vertikal Helse vært markedsledende på formidling og utvikling av helseforsikring i Norge. Dette har vi oppnådd ved å sette pasientene i fokus og gi personlig medisinsk oppfølging. Som markedsleder har vi opparbeidet oss unik kompetanse om det norske helsevesenet og kundenes individuelle behov.

Helseforsikring er vårt hovedprodukt og i tillegg tilbyr vi helse- og livsstilsdag, tannforsikring og helseformidling. Vertikal Helse har, sammen med If, over 225 000 medlemmer.

Vertikal-Helse-personvern

Vertikal Helse er nå eid av If

Vertikal Helse inngikk i 2017 et samarbeid med If på helseforsikringen selv om vi da var eid av LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Vertikal Helses medisinske kompetanse skulle være førende for alle helserelaterte tjenester. Vi mente da, som nå, at helseforsikringer vil være en sentral del av fremtidens helse-Norge, og nødvendig for å møte de utfordringer som kommer spesielt i forhold til helsekøer.

6. desember 2019 kjøpte If oss fra LHL og Vertikal Helse-ansatte er nå blitt en del av dette konsernet. Sammen med If er planen å fortsette å utvikle nye forsikringsprodukter med fokus på innovasjon, medisinsk kompetanse og gode kunde-/pasientopplevelser.

If er det største skadeforsikringsselskapet i Norden, med 3,6 millioner kunder og rundt 7 000 ansatte. Omkring 1 600 av disse jobber i Norge. If er en del av finanskonsernet Sampo. If er et samfunnsengasjert forsikringsselskap som blant annet samarbeider med Trygg Trafikk, Norsk Brannvernforening og CICERO Senter for klimaforskning.

Vertikal Helse vil bestå som et eget selskap, med samme ledelse og medisinske kompetanse. Rådgivningen og kunnskapen om Helse-Norge som er unikt for oss, vil fortsatt vektlegges fremover.