Vertikal Ascent

Din individualiserte medisinske tjeneste

Helseprogram tilpasset deg og din helseprofil – din viktigste investering for et godt og friskere liv

Ascent1 Ascent1

Hva er Ascent?

Vertikal Ascent er et forebyggende helseprogram. Vi tilbyr våre medlemmer tilgang til en unik og individualisert behandling, bestående av forebyggende tiltak og medisinsk diagnostikk- og behandling

De fleste av oss får behov for helsehjelp en gang i løpet av livet – vi vet bare ikke når. Å ta vare på deg selv, spise riktig, trene og være i god balanse er viktig og bidrar til god helse. Vertikal Ascent er et individualisert helseprogram for deg som ønsker å optimalisere din personlige helse, slik at du kan leve et godt liv. Det essensielle er å forebygge sykdom, avdekke helserisiko og aktivt redusere denne.

«Helseprogram tilpasset deg og din helseprofil – din viktigste investering for et godt og friskere liv»

Medlemskapet gir deg, i samarbeid med våre samarbeidende klinikker, en full medisinsk kartlegging av din nåværende helsesituasjon. Våre samarbeidspartnere har spesialisert seg på å identifisere det nyeste innenfor medisinsk diagnostikk og behandlinger.

Som Ascent-medlem får du tilgang til medisinske eksperter og sykehus som er ledende på sitt område. I tillegg får du tilgang til en personlig, medisinsk rådgiver som bistår deg med helserelaterte råd og hjelp, og tilgang til døgnåpen kontakttelefon.

Slik fungerer Ascent
Vertikal-Helse-ascent Vertikal-Helse-ascent

Hva får jeg med Ascent?

Forebyggende tiltak

 • Spørreskjema, samtale med lege, samt undersøkelse gjennomføres av prefererte samarbeidspartere innen forebyggende helse.
 • Resultater blir analysert og gjennomgått av preferert klinikk hvor det utarbeides en helserapport som identifiserer hvilke
  risikofaktorer og hvilken helseprofil du har.
 • Din individuelle helseplan med anbefalte tiltak presenteres og gjennomgås sammen med legen.
  Vertikal Helse vil motta en rapport fra undersøkende lege og du blir tildelt et eget telefonnummer som du kan ringe ved behov.
 • I de tilfeller det kreves behandling, eller undersøkelser hos legespesialist vil din medisinske rådgiver hos Vertikal Helse sørge for dette.

Det nyeste innen medisinsk diagnostikk og behandling

 • Dersom du blir rammet av sykdom vil du som Ascent-medlem få tilgang til den nyeste innen diagnostikk og behandling.
 • Vi dekker også videre utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten henvist av din primærlege, eller av andre med henvisningsrett.
 • Din personlige rådgiver i Vertikal Helse vil i samråd med medisinsk direktør og undersøkende lege, finne den beste medisinske kompetansen tilgjengelig i Norge eller utlandet for diagnostikk, behandling og eventuelt operasjon.

Behandling gjennom helseforsikringen

 • Dersom du blir rammet av sykdom er du som Ascent-medlem dekket av vår helseforsikring med 10 dagers behandlingsgaranti.
 • Resultater fremkommet i den medisinske rapporten som krever behandling eller operasjon, vil være dekket av helseforsikringselementet i medlemskapet.
Kontakt oss for bestilling
Plap8880320 superhigh Plap8880320 superhigh