Refusjon reise- og andre utgifter

Vertikal Helse 1405755188 dame på bussen Vertikal Helse 1405755188 dame på bussen

Meld inn refusjon

Fyll ut skjemaet under og last opp kvitteringer. Du vil få refundert pengene i løpet av 14 dager. Ved flere saker, send inn et skjema per sak.

Satser reise og diett

Utgifter til reise og diett i forbindelse med utredning og behandling dekkes ut ifra følgende satser:

  • Reise egen bil: 2,80 kr per km ved reise over 5 mil hver vei
  • Diett: 244 kr for reiser over 12 timer

Ledsager

Reise og diett for ledsager refunderes i særskilte tilfeller og må være forhåndsgodkjent av Vertikal Helse. Benytt satsene ovenfor.

Taxi

Taxi refunderes hvis det er forhåndsgodkjent av Vertikal Helse.

(Maks filstørrelse: 16MB)
(Maks filstørrelse: 16MB)
(Maks filstørrelse: 16MB)
(Maks filstørrelse: 16MB)
(Maks filstørrelse: 16MB)

Vi behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om forsikring og personvern. Les mer om behandling av personopplysninger.