Refusjon reise- og andre utgifter

Vertikal Helse 1149286787 sjåfør Vertikal Helse 1149286787 sjåfør

Meld inn refusjon

Fyll ut skjemaet under og last opp kvitteringer, så vil du få refundert pengene i løpet av 14 dager.

Har du flere saker pågående må du sende inn ett skjema per sak.

Utgiftene som dekkes av Vertikal Helse er ihht følgende satser:
Reise egen bil: NOK 2,70,- per km ved reise over 5 mil hver vei
Ledsager: NOK 2,70,- per km ved reise over 5 mil hver vei
Diett: NOK 238,- for reiser over 12 timer

Taxi refunderes kun der det er forhåndsgodkjent av Vertikal Helse.

Vi behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om forsikring og personvern. Les mer om behandling av personopplysninger.