Bestill helseforsikring

Helseforsikringen leveres i samarbeid med If, som er forsikringsgiver. Det betyr at forsikringdokumentene utstedes av If, all annen kontakt har du med oss i Vertikal Helse.

Er du blitt henvist til, eller er du under utredning eller behandling for symptomer eller sykdom?