Bestill helseforsikring

Skulle du bli syk får du en personlig medisinsk rådgiver som følger deg hele veien. Helseforsikringen leveres i samarbeid med If, som er forsikringsgiver. Det betyr at forsikringdokumentene utstedes av If, all annen kontakt har du med oss i Vertikal Helse.

Legg inn fødselsnummer og navn på den som skal betale: