Vår kompetanse

Hos Vertikal Helse får du oppfølging både før, under og etter behandling. Våre medisinske rådgivere er helsefaglig utdannet med flere års erfaring fra offentlige og private sykehus. I tillegg har vår medisinske direktør og lege et overordnet ansvar for å kvalitetssikre virksomheten.

Vertikal-Helse-ord-og-uttrykk

Våre sykepleiere og fysioterapeuter jobber i team og har en teamleder med minimum tre års erfaring som medisinsk rådgiver i Vertikal Helse. De medisinske teamene er organisert etter medisinske fagområder for å gi deg den beste kompetansen i forhold til din diagnose.

Kvalitetssikret grunnopplæring

Alle våre medisinske rådgivere har et ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Det er lagt til rette for jevnlige fagkurs, hospitering ved våre samarbeidsklinikker, seminarer og internundervisning med eksterne foredragsholdere. Vertikal helse har også en intern støtteordning for ansatte som ønsker kompetanseheving innen sitt fagfelt.

Faggrupper

Våre medisinske rådgivere er tilknyttet et team som har ansvar for sine fagfelt, som for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer og ortopedi.


Vertikal Helse har 22 års erfaring som kompetent bestiller av helsetjenester fra våre samarbeidspartnere. Foruten det offentlige, er vi den største kjøperen av helsetjenester i det private markedet. Som et ledd i kvalitetssikringen av våre leverandører, blir vårt nettverk forankret gjennom samarbeidsavtaler der vi vektlegger kvalitet foran pris og geografisk beliggenhet.

Vertikal Helse N2 1029420874 medisinsk team

Kundeundersøkelser (KTI) og avvikssystem

Vår anonymiserte kundetilfredshetsundersøkelse gir oss gode tilbakemeldinger på hvordan våre kunder opplever Vertikal Helse, men også de sykehusene vi sender kundene våre til. Vi har et kvalitetssikringssystem der alle klager, avvik og uønskede hendelser blir registrert

Vi har et kvalitetssikringssystem for intern og ekstern avvikregistrering. Her registreres blant annet klager, eventuelle uønskede hendelser og anmerkninger på klinikk.

Vi bruker informasjon fra kundeundersøkelser, samt vårt interne avviksystem til å kontinuerlig følge opp våre samarbeidsklinikker. Vi har et internt kvalitetsutvalg som har ansvar for å behandle alle avvik og klager fortløpende.