Salgsbetingelser

Ved kjøp av en av våre tjenester på nett må du godkjenne betingelsene under.

Innledning

Disse betingelsene regulerer forholdet mellom Vertikal Helseassistanse AS (heretter kalt Vertikal Helse) og kunde av Vertikal Helse.

Avtaleinngåelse

Denne avtalen gjelder kjøp via internett.

Helseforsikringen leveres i samarbeid med If, som er forsikringsgiver. Dine avtaledokumenter og faktura utstedes av If. Har du behov for behandling og medisinsk oppfølging vil dette bli ivaretatt av Vertikal Helse.

Varighet

Helseforsikringen løper fra tegningstidspunktet som fremkommer i dine forsikringsdokumenter.

Betaling

Avtalen betales forskuddsvis for 12 måneder av gangen, ved årlig betaling og forskuddsvis månedlig ved månedlig betaling. Endring i pris og vilkår blir varslet i henhold til Forsikringsavtaleloven.

Betaling med kort

Ved betaling med betalingskort, Visa eller MasterCard, vil betalingsmottaker If Skadeforsikring NUF forsøke å belaste betalingskortet automatisk på forfallsdato. Når kortet senere utløper eller du av andre årsaker ønsker å registrere et nytt kort gjøres dette på Mine Sider, under Mine betalinger. Ved endring i avtalen gjøres denne tilgjengelig på Mine sider. Dersom du ikke lenger ønsker å betale med betalingskort ber vi deg ta kontakt med vårt kundesenter slik at vi kan avslutte og endre til en annen betalingsmåte for din avtale.

Oppsigelse

Kundens oppsigelse

Avtalen/medlemskapet skal sies opp skriftlig per post eller på www.vertikalhelse.no. Du skal motta en bekreftelse. Oppsigelsestid er minimum 30 dager.

Vertikal Helses oppsigelse

Vertikal Helse kan si opp forsikringsavtalen/medlemskapet dersom kunden ikke betaler innenfor utløpet av angitt betalingstid etter gjeldene purrerutiner og forsikringsvilkår.

Betingelser ved nettbestilling

Ved bestilling på www.vertikalhelse.no, aksepterer du å motta dine avtalepapirer elektronisk. Du gir samtidig Vertikal Helse tillatelse til å varsle deg om endringer i kundeforholdet via e-post. Vi bekrefter at kundedata oppbevares i henhold til norsk lov og ikke vil bli delt/solgt til en tredjepart.

Særskilte betingelser

Helseforsikring generelt

Vertikal Helse forlanger ikke helseerklæring for å tegne helseforsikring, men gjør oppmerksom på punkt 4 «Hva er dekket av forsikringen» i Forsikringsvilkårene. Øvre alder for å tegne helseforsikring er 75 år. Helseforsikringen leveres i samarbeid med If Skadeforsikring.

Salg via forsikringsmeglere

Selskapet forbeholder seg retten til å endre forsikringsvilkårene og premien ved fornyelse av forsikringsavtalen. Av forsikringspremien går gjennomsnittlig 29 % til dekning av selskapets kostnader til administrasjon, salg, medisinsk formidling og skadebehandling. Beløpet varierer avhengig av forsikringsavtalens størrelse og det arbeidet som utføres.

Salg via underagenter

Vertikal Helse selger forsikring direkte eller gjennom underagenter til sine kunder. Der salget går via underagent, mottar underagenten godtgjørelse for salget. Godtgjørelsen varierer mellom 13% og 18 % av forsikringspremien, avhengig av forsikringsprodukt, omsetningstall og hvilken salgsinnsats underagenten utfører.