Hvordan bruker jeg Ascent?

Vertikal-Helse-ascent Vertikal-Helse-ascent

Som Ascent-medlem får du tilgang til medisinske eksperter og sykehus som er ledende på sitt område. I tillegg får du tilgang til en personlig, medisinsk rådgiver som bistår deg med helserelaterte råd og hjelp, og tilgang til døgnåpen kontakttelefon.

Avdekning av helserisiko

 • Kartlegging av din nåværende helsesituasjon
 • Helsesjekk tilpasset ditt behov

Din helseprofil

 • Helseskjema og prøveresultater gjennomgås sammen med legen
 • En helserapport beskriver hvilke risikofaktorer og helseprofil du har

Helseplan

 • Gjennomgang av resultater med din medisinske rådgiver/lege
 • Anbefalte tiltak og helseplan gjennomgås

Egen medisinsk rådgiver/sykepleier

 • Du blir tildelt din personlige medisinske rådgiver
 • Tilgang på 24-timers vakttelefon
 • Din medisinske rådgiver vil bestille og følge opp undersøkelser og aktiviteter som er nødvendig gjennom året

Veien videre

 • Etter minimum 12 måneder får du en ny gjennomgang og ny helsesjekk ved behov
 • Neste års helseplan settes opp