Meld inn ny sak

Flere henvisninger som gjelder ulike skader? Meld disse inn som separate saker.

Lenger ventetid

Mange vil ha hjelp av oss for øyeblikket. Det er derfor noe lenger ventetid enn vanlig på svar fra oss etter at du har registrert din sak på våre nettsider. Din personlige medisinske rådgiver tar kontakt med deg med en gang vi får sett på saken din.

Velg hvilken type sak det gjelder:

Hva dekkes av helseforsikringen?

Se dine avtaledokumenter for å finne ut om fysikalsk behandling er inkludert i din helseforsikring.

Her vil du også finne informasjon om hvor mange timer fysikalsk behandling du har inkludert og om du trenger henvisning fra legespesialist for å få det dekket.Sett av 5-10 minutter

På de neste sidene vil du blant annet få spørsmål om din helsetilstand slik at din medisinske rådgiver kan være best mulig forberedt når han eller hun tar kontakt.

Hva dekkes av helseforsikringen?

 • Inntil 10 behandlinger hos psykolog innenfor Vertikal Helses behandlernettverk.
 • Psykologisk førstehjelp.
 • Også digitalt behandlingsprogram eller videokonsultasjon med psykolog.

Ha klart henvisningen

Du må ha henvisning fra fastlege/allmennlege for å kunne melde inn sak til oss.

 • Henvisningen skal inneholde dine personalia, opplysninger om dine medisinske plager, hva som ønskes undersøkt, samt henviserens navn og HPR-nummer.
 • Legen kan sende deg en kopi av henvisningen hvis du ikke har det.
 • Ta bilde av henvisningen hvis du ikke har den digitalt.

Sett av 5-10 minutter

På de neste sidene vil du blant annet få spørsmål om din helsetilstand slik at din medisinske rådgiver kan være best mulig forberedt når han eller hun tar kontakt.

Hva dekkes av helseforsikringen?

Konsultasjon hos legespesialist som for eksempel ortoped, hudlege, gastrokirurg eller gynekolog.Ha klart henvisningen

Du må ha henvisning fra fastlege/allmennlege for å kunne melde inn sak til oss.

 • Henvisningen skal inneholde dine personalia, opplysninger om dine medisinske plager, hva som ønskes undersøkt, samt henviserens navn og HPR-nummer.
 • Legen kan sende deg en kopi av henvisningen hvis du ikke har det.
 • Ta bilde av henvisningen hvis du ikke har den digitalt.

Sett av 5-10 minutter

På de neste sidene vil du blant annet få spørsmål om din helsetilstand slik at din medisinske rådgiver kan være best mulig forberedt når han eller hun tar kontakt.

Hva dekkes av helseforsikringen?

Bildeundersøkelser som:

 • Røntgen
 • CT
 • MR
 • Ultralyd

Skopiske undersøkelser, som for eksempel gastroskopi eller koloskopi, meldes inn som legespesialist-sak.

Forsikringen er ment å bistå når ventetiden i det offentlige helsevesenet er lang. Har du fått en offentlig time innen de neste syv virkedagene, ber vi om at du beholder denne. Henvises du til videre utredning basert på resultatene fra bildeundersøkelsen, er du velkommen til å ta kontakt med oss på nytt.

Ha klart henvisningen

Du må ha en henvisning fra helsepersonell med henvisningsrett for å kunne melde inn sak til oss. Det kan for eksempel være fastlegen din, en manuell terapeut eller en kiropraktor.

 • Henvisningen skal inneholde dine personalia, opplysninger om dine medisinske plager, hva som ønskes undersøkt, samt henviserens navn og HPR-nummer.
 • Legen kan sende deg en kopi av henvisningen hvis du ikke har det.
 • Ta bilde av henvisningen hvis du ikke har den digitalt.

Sett av 5-10 minutter

På de neste sidene vil du blant annet få spørsmål om din helsetilstand slik at din medisinske rådgiver kan være best mulig forberedt når han eller hun tar kontakt.

 • Her kan du ettersende dokumentasjon på en allerede registrert sak.
 • Har du ikke dokumentene digitalt kan du ta et bilde av disse og sende til oss.
 • Gjelder for deg som har tannforsikring
 • Finn frem journal og kvittering for utført behandling

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Ta kontakt med vår kundeservice eller se ofte stilte spørsmål.