Publisert:

Knekk og kna – men hvem gjør hva?

Du har vondt i ryggen, og får anbefalt fysioterapi. Men så har du en venn som iherdig anbefaler deg sin naprapat og en kollega påstår at kiropraktoren hans er rene mirakelmannen. Hva gjør du?

Vi er helt avhengig av kropper som fungerer, og når det gjør vondt et sted, ønsker vi best mulig behandling med en gang. Men det er ikke alltid så lett å vite hvor vi skal gå med hvilke plager, for profesjonene er mange.

Vi har laget en liten oversikt som kanskje kan hjelpe deg litt på veien:

Dette gjør en fysioterapeut

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Han eller hun har kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. Fysioterapeuten kartlegger ditt behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at du utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen.

Fysioterapeuten gjør ofte tester av bevegelighet, styrke og balanse. I tillegg ser fysioterapeuten det som sin oppgave å motivere og veilede deg til bedre helse.

Da fysioterapien ble et fag, ble personer som utførte behandlingen kalt sykegymnaster. Profesjonen oppsto nemlig som en følge av at leger trengte hjelpepersonell for å trene opp pasienter etter operasjoner, sykdom eller skade. Det var særlig ortopedene (en ortoped er en legespesialist med spesialkompetanse på plager i skjelett, sener, muskler og ledd) som var pådrivere til dette.

I Norge kreves det autorisasjon for å ha tittelen fysioterapeut. Fysioterapiutdanningen i Norge er en fireårig høyskoleutdanning som gir bachelorgrad. En fysioterapeut kan arbeide helt privat eller med ha refusjonsavtale med Helfo. Det betyr at du som pasient betaler egenandel inntil frikort grense 2 – egenandelskort for behandling.

Dette gjør en manuellterapeut

Manuell terapi er en videreutdanning innen fysioterapi. Manuellterapeuter benytter seg av ulike teknikker i behandlingen som går ut over tradisjonell fysioterapi. Eksempler på teknikker som en manuellterapeut bruker er manipulasjon av ledd som har låst seg, strekkbehandling, massasje, tøyninger og avspenning.

En manuellterapeut har rett til å skrive ut sykemelding (inntil 12 uker). Terapeuten kan også henvise til legespesialist og sykehusundersøkelser som for eksempel MR og CT.

Dette gjør en kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserer og behandler feilfunksjoner i bevegelsesapparatet. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder. En kiropraktor har også fokus på forebygging av skader. Det finnes ingen kiropraktorutdannelse i Norge selv om Norge fikk sin første kiropraktor i 1922. Kiropraktor er en beskyttet yrkestittel i Norge. De fleste kiropraktorer i Norge jobber i privat praksis, som offentlig autorisert helsepersonell. Det betyr blant annet at en kiropraktor kan henvise til sykehus, spesialister og radiologiske undersøkelser. En kiropraktor har også rett til å sykmelde inntil 12 uker.

Vertikal Helse N2 402543184 kiropraktor Vertikal Helse N2 402543184 kiropraktor

Dette gjør en osteopat

Osteopati er en form for alternativ medisin. Behandlingen består i hovedsak av tøyning og bevegelse av muskler og ledd ut fra en teori om at dette skal hjelpe kroppen til å lege seg selv. En osteopat ser på kroppen som en sammenhengende helhet, der enkeltdeler påvirker hverandre. Ifølge osteopatien kan årsaken til smerte være et annet sted i kroppen der den oppleves. Ofte behandles derfor et annet område på kroppen enn der smertene sitter.

Osteopat er ingen beskyttet tittel i Norge og har ikke autorisasjon som helsepersonell. Det finnes imidlertid en treårig privat utdanning i Norge og i flere andre land i Europa. I Storbritannia, Australia og New Zealand er osteopater en del av den ordinære primærhelsetjenesten.

Dette gjør en naprapat

Naprapati er en manuell behandlingsform, klassifisert som alternativ behandling i Norge. En naprapat behandler også problemer og smerter i rygg, muskler og ledd. Dette gjør han eller hun ved hjelp av ulike behandlingsmetoder – ofte gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling. Naprapaten forsøker alltid å finne den underliggende årsaken til smerte, for så å legge forutsetningene til rette for muskulaturen slik at musklene kan produsere større kraft.

En naprapat mener at massasje, tøyning av ledd og muskler samt behandling triggerpunkter, kan forebygge og behandle problemer og smerter i ledd, muskler og skjelett. Naprapaten anbefaler gjerne treningsøvelser og gir råd om hvordan du kan belaste muskler og ledd mindre i fremtiden.

Naprapat er ikke en beskyttet tittel i Norge. Det finnes ingen utdannelse innen naprapati i Norge, og de fleste naprapater som praktiserer her hjemme er utdannet i Sverige.

Lignende artikler

Se alle