Koronavirus

Viktig informasjon til våre kunder

Vertikal Helse følger Folkehelseinstituttets anbefalinger til enhver tid. Det kan bli utfordringer i det private helsevesenet når det gjelder kapasitet og bemanning, hvilket kan påvirke vår leveranse innenfor angitte garantitider.

  1. I den grad det blir kapasitetsproblemer hos våre samarbeidspartnere sykehus/klinikker, vil kunder med henvisning med mistanke om alvorlig sykdom bli prioritert. Våre medisinske rådgivere/sykepleiere vil gjøre sitt ytterste for at du får den hjelpen du trenger, men håper på forståelse for at vi må gjøre prioriteringer. Når det gjelder fysikalsk behandling kan du registrere sak, men det vil ikke bli satt opp behandling før behandlingsklinikkene er tilbake i drift.
  2. Vertikal Helse ønsker å bidra til å redusere smitte av Koronaviruset i befolkningen og vi tar derfor våre forhåndsregler. For å unngå spredning blant vår ansatte har vi besluttet å innføre hjemmekontor for grupper av våre ansatte, men dette vil ikke gå utover våre kunder med hensyn til henvendelser og oppfølging.
  3. Undersøkelser eller behandlinger som må utsettes på grunn av Koronaviruset, det vil si forhold utenfor Vertikal Helses eller behandlingsstedets kontroll, vil ikke bli dekket som garantibrudd, dette gjelder også ekstrautgifter forårsaket av Koronavirusutbruddet.
  4. Folkehelseinstituttet oppdaterer daglig sine anbefalinger og retningslinjer. Du kan finne svar på det meste av spørsmål relatert til koronavirus her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/