Koronavirus

Viktig informasjon til våre kunder

Vertikal Helse følger Folkehelseinstituttets anbefalinger til enhver tid. I noen tilfeller kan det være utfordringer i det private helsevesenet når det gjelder kapasitet og bemanning, hvilket kan påvirke vår leveranse innenfor angitte garantitider.

  1. I den grad det er kapasitetsproblemer hos våre samarbeidspartnere/sykehus/klinikker, vil kunder med henvisning med mistanke om alvorlig sykdom bli prioritert. Våre medisinske rådgivere/sykepleiere vil gjøre sitt ytterste for at du får den hjelpen du trenger, men håper på forståelse for at vi må gjøre noen prioriteringer.
  2. Undersøkelser eller behandlinger som må utsettes på grunn av Koronaviruset, det vil si forhold utenfor Vertikal Helses eller behandlingsstedets kontroll, vil ikke bli dekket som garantibrudd, dette gjelder også ekstrautgifter forårsaket av Koronavirusutbruddet.
  3. Vertikal Helse ønsker å bidra til å redusere smitte av Koronaviruset i befolkningen og vi tar derfor våre forhåndsregler. For å unngå spredning blant våre ansatte har vi fortsatt hjemmekontor. Dette vil ikke gå utover våre kunder med hensyn til henvendelser og oppfølging.
  4. Folkehelseinstituttet oppdaterer jevnlig sine anbefalinger og retningslinjer. Du kan finne svar på det meste av spørsmål relatert til koronavirus her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/