Tannforsikring

Enkelt og forutsigbart

Risiko for hjerte- og karsykdommer øker vesentlig med dårlig tannhelse

Vertikal-Helse-Tannforsikring

God tannhelse bidrar til god livskvalitet

Det er viktig å ta vare på tennene dine, studier viser blant annet at risikoen for hjerte- og karsykdommer øker vesentlig med dårlig tannhelse. En av tre opplever hvert år at tannskader ødelegger privatøkonomien. Vi bruker i løpet av livet mellom 38 000 - 625 000 kr til tannbehandling – vi vet bare ikke på forhånd hvem av oss som må betale hva. Med vår tannforsikring trenger du ikke å bekymre deg for overraskende tannlegeutgifter.

 • Enkelt og forutsigbart
 • Du er dekket for inntil 40 000 kroner per år – denne summen dekker det meste som kan skje med tennene dine
Vertikal-Helse-Tannforsikring

Jeg ønsker å få et tilbud på tannforsikring

Vi behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om forsikring og personvern. Les mer om behandling av personopplysninger.

Hva gjør du når du skal bruke tannforsikringen?

Du legger ut for behandlingen selv, og sender oss et refusjonsskjema med journal og kvittering. Vertikal Helse vil utføre skadeoppgjøret.


Dette trenger du fra din tannbehandler for å søke erstatningskrav:


Øvrig tannbehandling:

 • Journalutskrift 2 år tilbake i tid med «recall» opplysninger

Protetisk tannbehandling (krone/bro/implantat):

 • Journalutskrift 5 år tilbake i tid med «recall» opplysninger
Vertikal Helse 1052270132 hos tannlegen
 • Meld inn sak

  • Meld inn sak på din tannforsikring
  • Registrering av sak skjer på If sin nettside ettersom vi er et datterselskap av If.
  • Har du spørsmål ta kontakt med oss på tlf: 21 49 00 49.
 • Forsikringsvilkår tannforsikring

 • Spørsmål om dekning

  • Dekker tannforsikringen regulering?

   Nei, regulering, eller kjeveortopedi, er ikke dekket av tannforsikringen.

  • Dekker tannforsikringen erstatning av tenner som manglet før forsikringen ble kjøpt?

   Nei, tannforsikringen dekker ikke erstatning av tenner du allerede manglet da tannforsikringen ble kjøpt.

  • Dekker tannforsikringen reklamasjon på tidligere behandling?

   Nei, ved reklamasjoner må tannlegen som behandlet deg kontaktes.

  • Dekker tannforsikringen skader forårsaket av ulykke?

   Ja, tannforsikringen dekker ulykkesskader med inntil 40.000 kroner, utover eventuell støtte fra folketrygden.

  • Dekker tannforsikringen nye skader på en tann som har blitt behandlet med tannforsikringen tidligere?

   Ja, tannforsikringen dekker nye diagnoser på tann som tidligere er blitt behandlet med tannforsikringen.

  • Dekker tannforsikringen årskontrollen?

   Nei, denne utgiften må du dekke selv.

  • Dekker tannforsikringen utført behandling i utlandet?

   Nei, skadebehandling må gjennomføres på en sertifisert klinikk i Norge.

  • Dekker tannforsikringen kosmetiske behandlinger som fasetter, regulering og bleking?

   Nei, kosmetisk behandling er ikke omfattet av forsikringen.

  • Erstatter tannforsikringen refusjon fra folketrygden?

   Nei, kostnader du får dekket gjennom folketrygden blir trukket fra erstatningsbeløpet. Tannlegen ordner med eventuelle refusjoner for deg.

  • Dekker tannforsikringen sykdom i munnhulen?

   Nei, sykdom i munnhulen dekkes i stor grad av folketrygden.

 • Andre spørsmål

  • Hva om behandlingen overstiger grensene?

   Overstiger behandlingen 40 000 kroner per skade eller 40 000 kroner per år må den forsikrede selv betale det overskytende.

  • Må jeg legge ut for behandlingen selv?

   Ja, du må legge ut for behandling selv og søke refusjon. Vertikal Helse foretar refusjoner på vegne av If.

  • Må jeg fylle ut refusjonsskjema?

   Ja, refusjonsskjema må fylles ut, sammen med journal og faktura.

  • Kan jeg bruke forsikringen min hos alle tannleger?

   Ja, det kan du.

  • Kan jeg bruke tannforsikringen med én gang den er kjøpt?

   Tannforsikringen gjelder ikke for tannskader som oppstår i løpet av de første 60 dagene etter at tannforsikringen er kjøpt. Hvis skaden skyldes en ulykke, gjelder den også innenfor de første 60 dagene.

  • Hva om man bytter tannlege underveis i behandlingsløpet?

   Tannforsikringen fortsetter som normalt og du som kunde skal ikke skal bli skadelidene selv om du bytter tannlege. Du kan likevel bli nødt til å legge ut for behandling og få refusjon i etterkant.

  • Kan tannlegen henvise til spesialist hvis det er behov for det?

   Ja, det gjøres på vanlig måte.

  • Hva gjør jeg når jeg trenger tannbehandling?

   Du kan sende inn dokumentasjon og få refundert de behandlingsutgiftene som er dekket av tannforsikringen.

  • Hvor klager jeg dersom jeg er misfornøyd med behandlingen?

   Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen, tar du kontakt med din tannklinikk. Hvis du er misfornøyd med håndteringen av et forsikringskrav, kan du henvende deg til Vertikal Helse. Informasjon om klageadgang finner du i forsikringsbeviset ditt.