Refusjonsskjema

Vi dekker utgifter i forbindelse med utredning og behandling. Fyll ut nedenstående skjema og last opp kvitteringer.

Refusjon av reiserelaterte utgifter

Ved reisevei på mer enn 50 km én vei for utredning eller behandling dekker vi transport etter følgende satser:

  • Reise med egen bil: 2,90 kr per km, i tillegg til bompenger.
  • Utgifter til mat: 253 kr pr døgn ved reise over 12 timer.
  • Overnatting, taxi og fly: Skal forhåndsgodkjennes av Vertikal Helse. Ta kontakt med din medisinske rådgiver for bestilling av flybilletter og overnatting.
  • Ledsager: Reise for ledsager dekkes i spesielle tilfeller og skal forhåndsgodkjennes av Vertikal Helse. De ovenstående satsene gjelder for ledsager.

Reimbursement form in English

Fyll ut refusjonsskjema

Har du flere pågående saker, send inn ett skjema pr. sak. Du vil få svar innen 14 dager.

Legg til utgifter

Sammendrag utlegg

Ingen utlegg lagt til

Vi behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om forsikring og personvern. Les mer om behandling av personopplysninger.