Psykologens tips til deg som føler deg ensom i jula

Over én million nordmenn bor alene. Mens noen av de feirer jul med venner og familie, er det andre som frivillig, eller ufrivillig, er alene. Noen kan føle på ensomhet av å være alene i jula, men Vertikal Helses psykolog har flere tips til ting du kan gjøre selv for å ha det bedre.

kvinne sitter i sofaen med PC på fanget og fyr i peisen i jula
smilende mann foran juletre
Thomas Tobro Wøien, fagansvarlig psykolog i Vertikal Helse

Vertikal Helses psykolog, Thomas Tobro Wøien, sier at ensomhet er en følelse av å mangle tilhørighet til andre mennesker, eller et savn etter å kjenne seg sett og forstått.

– Ensomhet er ikke nødvendigvis det samme som å være alene. Du kan ha mange mennesker rundt deg, men likevel føle deg ensom. Å føle seg annerledes, misforstått, ubetydelig eller å ha opplevd noe vanskelig som du bærer på alene, kan også føre til en følelse av ensomhet.

1 av 4 føler på ensomhet og utenforskap

I en undersøkelse utført av Opinion for Frelsesarmeen, oppgir 1 av 4 at de føler på ensomhet og utenforskap.

Thomas sier at for mange forsterkes ensomhetsfølelsen i jula.  
– Det er mange forventninger knyttet til at julen skal være en tid for hygge og fellesskap, der vi alle skal være lykkelige og glade, og bruke tid med våre nærmeste. Disse forventningene kan bidra til at flere av oss føler på utenforskap, og en slags mislykkethet når vi sammenlikner oss med andre. Derfor er det en del av oss som føler seg mer ensomme i jula enn ellers, og som gruer seg til jul.

Å ville feire alene

Samtidig er det også en del av oss som ser på det å feire jul alene som et valg, forteller Thomas.

– Vi er forskjellige alle andre dager i året, og da bør det være rom for at vi kan være forskjellige også med tanke på hvordan vi feirer jul. Så selv om det er forventninger i samfunnet til hvordan julen skal være, er det også en del av oss som ønsker å feire julen alene, og å fylle tiden på en måte som man selv har valgt.

Les også om Overvinne - en app for å bygge psykisk robusthet.

Psykologens tips til deg som skal feire jul alene

  • Juster forventningene. Tenk på hva du kan gjøre for å få en fin tid selv om du ikke har en tradisjonell julefeiring. Fyll tiden med noe som er bra for deg – aktiviteter eller gjøremål som du liker, og som gjør at du har det bra. Tenk på det som din tid, som du kan bruke akkurat som du vil.
  • Bruk dagen! Stå opp om morgenen, ta deg en dusj, ta på rene klær. Bruk naturen, vær utendørs, og vær aktiv hvis du kan.
  • Å hjelpe andre kan være en god strategi også for å hjelpe deg selv i julen. Det bidrar til å flytte fokus bort fra deg selv, og gir en følelse av mening. Frivillig arbeid eller andre former for organisert hjelp kan være måter å bidra på. Det finnes gode nettsteder for dem som ønsker å bidra, som frivillig.no.
  • Prøv å snakke med noen du stoler på om hvordan du har det. Det er vanskelig for andre å vite hvordan du har det, og det å snakke med noen du stoler på om det, vil ofte kunne hjelpe.
  • Prøv å ta initiativ til kontakt med andre. Isolasjon vil øke følelsen av å være alene. For noen kan det være nyttig å lage en liste over folk du kan kontakte. Kanskje har du folk i nettverket ditt som vil bli glade for å høre fra deg? By på deg selv, og vis interesse for andre og hva de er opptatt av. Prøv å være en god lytter.
  • Vurder å begrense bruken av sosiale medier. Hvis du er usikker på om det å se andres lykkelige øyeblikk på sosiale medier vil være noen god opplevelse for deg, kan det være greit å begrense bruken av sosiale medier i juletiden.
  • Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med en av hjelpetelefonene eller en chattetjeneste, som for eksempel Mental Helse eller Kirkens SOS. Du finner en oversikt over hjelpetelefoner og nettsider her

Ønsker du å lese flere slike artikler? 
Vi sender ut vårt nyhetsbrev tre til fire ganger i året, med eksempler på helseforsikringen i bruk, informasjon om våre tjenester, og gode råd om hvordan du kan forebygge sykdom og skader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev