Publisert:

Frikort for helsetjenester i Norge

Lurer du på hvordan frikortordningen er?

Frikort får du når du har betalt for helsetjenester over en viss sum i egenandeler. Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det finnes to frikortordninger her i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. Disse to egenandelstakene gjelder for ulike tjenester.

I Frikort del 1 inngår egenandeler fra:

  • Lege
  • Psykolog
  • Poliklinikk (Sykehus)
  • Røntgeninstitutt
  • Pasientreiser
  • Medisiner og utstyr på blå resept

Egenandel i 2016 er på 2 185 kroner. Når du har betalt over dette beløpet for disse tjenestene, får du automatisk tilsendt dette kortet, og du slipper egenandeler resten av kalenderåret.

I Frikort del 2 inngår egenandeler fra:

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • Enkelte former for tannsykdommer
  • Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har avtale med regionalt helseforetak
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet HF

Egenandel for frikort del 2 er i 2016 på 2 670 kroner. Når du har betalt over denne summen, må du selv søke HELFO om frikort. Dette kommer altså ikke automatisk slik som frikort del 1. HELFO må ha mottatt søknaden senest innen seks måneder fra den datoen du mottok behandlingen eller tjenesten.

Ta derfor vare på kvitteringer og send inn sammen med søknad til HELFO.

Merk at benytter du private behandlere uten avtale om refusjonsrett, må du dekke hele kostnaden selv.

Har du spørsmål knyttet til frikort, kan du ringe frikorttelefonen på 815 70 050 eller se mer informasjon på helsenorge.no

Informasjonen er hentet fra www.helsenorge.no

Lignende artikler

Se alle