Publisert:

Korrekt diagnose før behandling

Smerteterapeuten er medlem av to store internasjonale organisasjoner smerteterapeutene (SIS og WIP) og følger deres retningslinjer i forhold til diagnostisering og behandling av smertepasienter.

- Vi bruker mye tid på å stille en så eksakt diagnose som mulig. Som regel trenger vi et MR-bilde av den aktuelle regionen. Korrekt diagnose er en forutsetning for å kunne gi riktig behandling. Ofte er problemet sammensatt og pasientene kan ha smerter fra flere områder. Man må da systematisk behandle region for region, forklarer Gisle Granhus.

Hva er intervensjonsbehandling?

Intervensjonsbehandling er prosedyrerelatert smertebehandling – et godt alternativ når konservativ behandling ikke fører frem. Mange pasienter som kommer til Smerteterapeuten er i gruppen som sliter med fasettledds-smerte. Som regel på bakgrunn av slitasje (artrose) i disse leddene. Pasientene velges ut til behandlingen ut fra spesielle kriterier og tester som gjøres i forkant.

Legen forklarer at fasettledds-smerte er en dyp verkende smerte som kan invalidisere pasienten. Den kan forekomme langs hele ryggsøylen fra korsrygg til nakke. Nakkesleng-pasienter har ofte denne typen smerte. Dette er en lokal smerte som ikke stråler ut til armer eller ben. Fasettleddene er små leddstrukturer i ryggsøylen som kan bli slitt over tid, eventuelt bli skadet i ulykker eller av stor belastning. Fasettledds-smerte kan ikke opereres eller trenes bort. Det finnes ingen kirurgisk eller fysikalsk-medisinsk løsning. Medikamenter virker også dårlig.

- Behandlingen er å sette nervene som forsyner fasettleddene ut av spill. Dette gjøres ved å koagulere nervene og inaktivere dem med varmebehandling. Vi bruker høyfrekvent strøm som overføres til spesialnåler. Enden på nålen varmes opp til 80 grader og plasseres over fasettleddsnervene. Behandlingen kan gi smertefrihet i 12 til 15 måneder, forklarer Gisle Granhus.

Ved tilbakefall av smerter kan behandlingen gjentas.

- Behandlingen er godt dokumentert og en etablert og utbredt behandlingsform i verden forøvrig, bortsett fra i Skandinavia, sier Granhus.

Smerter som stråler ut til armer og ben

Smerteterapeuten behandler også mange pasienter med smerter som stråler ut til armer og ben. Dette gjøres i nært samarbeid med ryggkirurger og nevrokirurger.

- Årsaken kan være prolaps i mellomvirvelskiver i nakke og rygg hvor kirurgene ikke ønsker å operere. Vi setter da helt selektive blokader mot nerverøttene. Dette kan dempe irritasjonen av nerver som er i klem. Vi benytter også epidurale blokader i nakke og rygg. Resultatene er gode, forteller smertelegen.

Samarbeider med Vertikal Helse

Smerteterapeuten har over lang tid hatt et godt og nært samarbeid med Vertikal Helse for å hjelpe kroniske smertepasienter.

- Vertikal Helse er positivt nytenkende og løsningsorientert i forhold til disse pasientene. Vi er stolte av dette samarbeidet. Vertikal Helse har tatt et samfunnsansvar for en sårbar og ignorert pasientgruppe, og er ledende i landet i forhold til disse problemstillingene. De tilbyr sine kunder et behandlingstilbud som er unikt og som de ikke får innen det offentlige helsevesen, sier Gisle Granhus.

SMERTE - ET SAMFUNNSPROBLEM

  • 75 - 80 % av oss opplever i løpet av en måned smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet. Dette er en av de vanligste årsaker til at vi oppsøker lege
  • 50 % av befolkningen opplever i løpet av et år muskel- og skjelettplager som varer i tre måneder eller mer. Dette øker med alder og rammer flere kvinner enn menn
  • 2 % av befolkningen lider av kronisk invalidiserende smerte
  • Korsryggsmerter står for 9,3 % av alle sykemeldinger (tall fra 2012) og 12,7 % av uføretrygdene
  • «Low-back pain» står nå på WHO sin liste over de fem mest invalidiserende tilstander for tap av livskvalitet
  • Kostnadene for denne pasientgruppen er i Norge beregnet til 70 milliarder kr per år. Kilde: Smerteterapeuten